Aarhus Universitets segl

NEKROLOGER 1996

 

Indholdsfortegnelse
Forrige afsnit
Næste afsnit

[Kolofon]

 

UFFE VESTERDAL

4.9.1931-14.1.1996

Navnet Uffe Vesterdal nyder fortsat respekt i Aarhus Universitets humanistiske Fakultet, hvis administrative tråde i mange år blev holdt i et fast greb af fakultetssekretæren, fhv. kontorchef Uffe Vesterdal, der døde i januar måned 1996.

Uffe Vesterdal blev efter opnået juridisk kandidatgrad ansat som fakultetssekretær ved Aarhus Universitet den 1. februar 1963. I de første par år gjorde han tjeneste som fakultetssekretær for både det humanistiske, det teologiske og det økonomisk-juridiske fakultet. I takt med udvidelsen af studenterbestanden blev behovet for kvalificeret administrativ bistand så stort, at han allerede fra den 15. september 1965 alene måtte koncentrere sig om hvervet som fakultetssekretær for Det humanistiske Fakultet. I godt 1&12frac; af de stormfulde år omkring styrelseslovenes implementering var han i perioden 1. marts 1972 til 1. november 1973 konstitueret som kontorchef for universitetets konsistorialkontor og dermed også sekretær for konsistorium. Men bortset fra denne korte periode var det, indtil han efter eget ønske lod sig førtidspensionere med udgangen af januar måned 1992, Det humanistiske Fakultet, som især nød godt af Uffe Vesterdals hurtige sagsbehandling, dømmekraft og loyalitet over for ikke mindst fakultetets skiftende dekaner. Fra den 1. oktober 1976 udnævntes Uffe Vesterdal da også ved kongelig resolution til kontorchef for det humanistiske fakultetssekretariat m.v. Bag det lille m.v. gemte sig, at de teologiske og samfundsvidenskabelige fakultetssekretariater formelt også henhørte under kontorchefstillingens ansvarsområde, vel mest fordi en sådan kombination på papiret var bedst i overensstemmelse med fjerne, ministerielle opfattelser af dagligdagen på et efterhånden stort universitet med fem selvstændige fakulteter. I sit daglige virke havde Uffe Vesterdal gennem alle årene fuldt op at gøre med at varetage sin chefstilling på dens hovedområde, nemlig Det humanistiske Fakultet. Ja, der skulle faktisk en ny universitetslov til, før Aarhus Universitet endelig i 1996 - og ikke uden visse bryderier med Finansministeriet - kunne komme igennem med det, der altid havde været Uffe Vesterdals kongstanke: hvert fakultet sin fakultetssekretær/kontorchef eller som det nu hedder sekretariatschef.

Uffe Vesterdals otium blev alt for kort, men han fik heldigvis nogle gode år med varme personlige relationer, mange udlandsrejser og glade stunder blandt andet i sit dejlige sommerhus på Sletterhage.

Stig Møller