Aarhus Universitets segl

NEKROLOGER 1997

 

Indholdsfortegnelse
Forrige afsnit
Næste afsnit

[Kolofon]

 

VAGN MEJDAHL

8.7.1928-21.8.1997 Vagn Mejdahl, lederen af Nordisk Laboratorium for Luminescensdatering ved Geologisk Institut, døde den 21. august 1997. Han blev født i 1928 og voksede op under trange kår i Vestjyland, men på trods heraf gennemførte han, i kraft af sin stædighed og sine gode evner, både skole- og universitetsuddannelse med topkarakterer.
I 1958 blev Vagn Mejdahl ansat på det daværende Atomenergikommissionens forsøgsanlæg Risø i afdelingen for strålingskontrol. Her startede han arbejdet med indførelsen af først film og senere termoluminescens til kontrol af strålingsdoser modtaget af Risø's medarbejdere. Han vandt hurtigt anerkendelse for sit doseimetriarbejde og udvidede det, ved at forske i anvendelsen af termoluminescens til dateringen af arkæologiske emner og geologiske sedimenter, og han blev hurtigt betragtet som en international kapacitet på området. Hans arbejde førte til ophold ved flere udenlandske laboratorier bl. a. Skotlands Nationallaboratorium i Edinburg, hvor han introducerede sin termoluminescensmetode. I halvfjerdserne gjorde Vagn Mejdahl sig bemærket i forbindelse med et fund ved Glozel i Frankrig af nogle mystiske lertavler med inskriptioner. Arkæologerne mente, at tavlerne var falske, anbragt af folk fra egnen for at drive gæk med omverdenen. Ved hjælp af termolumiscensmetoden kunne Vagn Mejdahl imidlertid vise, at tavlerne var mere end 3000 år gamle. Han skrev flere videnskabelige artikler om sagen. I 1983 blev Vagn Mejdahl leder af Nordisk Laboratorium for Luminescensdatering. Først under et Risø stipendium og senere ved en afdeling under Geologisk Institut, Aarhus Universitet, men stadig med domicil på Risø. Herefter og til sin død forskede han intensivt i anvendelsen af luminescensmetoder til datering i tæt samarbejde med internationale kolleger og medarbejdere ved Risø og Geologisk Institut.
Det var en stor glæde for Vagn Mejdahl, at der i maj måned 1997, på Geologisk Institut, blev afholdt et seminar tilegnet ham, med stor deltagelse af hans mange fagfæller fra ind- og udland. Seminarets foredrag publiceres i nær fremtid i et særnummer af tidsskriftet Quaternary Geochronology.
Det lå Vagn Mejdahl meget på sinde, at han selv var med til at udvælge sin efterfølger som laboratorieleder før hans planlagte pensionering i 1998. Det var ham en glæde, at han nåede dette og dermed vide, at hans arbejde videreføres. På internationalt plan var han gennem hele sin karriere særdeles respekteret og værdsat for sine banebrydende arbejder inden for luminescensdatering. Hans mange videnskabelige arbejder er meget hyppigt citeret af forskere fra hele verden, og han vil blive stærkt savnet af sine mange internationale kolleger og hans nære samarbejdspartnere på både Risø og ved Geologisk Institut.
Lars Bøtter Jensen, Andrew Murray, Christian Kronborg