Aarhus Universitets segl

NEKROLOGER 1999

 

Indholdsfortegnelse
Forrige afsnit
Næste afsnit

[Kolofon]

 

VIBEKE BORCHSENIUS

3.10.1921 - 12.5.1999

Vibeke Borchsenius døde den 12.5.1999 i en alder af 77 år. Hun afsluttede sine studier i matematik ved Københavns Universitet i januar 1945 med graderne cand.mag. og mag.scient. I perioden frem til 1957 var hun ansat i gymnasiet. Derefter fik hun ansættelse som amanuensis ved det nyoprettede Matematisk Institut ved Aarhus Universitet. Fra 1962 overgik hun til ansættelse som lektor. Hun fortsatte i denne stilling til 1991, hvor hun blev pensioneret i en alder af 70 år.

Vibeke Borchsenius videnskabelige arbejde vedrører emner fra kompleks funktionsteori og differentialligninger med anvendelser i sandsynlighedsteori og kvantemekanik. Hun har bl.a. haft et videnskabeligt samarbejde med Børge Jessen. Under ansættelsen ved Matematisk Institut har Vibeke Borchsenius indsats hovedsageligt koncentreret sig om opbygningen og gennemførelsen af undervisningen. Hun har udarbejdet et omfattende undervisningsmateriale til brug for undervisning af studerende i fysik, kemi, biologi og geologi. Dele af materialet er også benyttet på andre uddannelsesinstitutioner, og det har tjent som sammenligningsgrundlag for andre forfattere af tilsvarende materiale. Hendes undervisning har påkaldt sig respekt blandt medarbejderne ved de respektive institutter såvel som blandt de studerende. Selv om hun underviste meget store hold kendte hun hver enkelt studerende og var optaget af hvordan hun kunne hjælpe dem til forståelse af stoffet. En af hendes tidligere studerende, Orla Hoppe, der nu er studiesekretær har udtrykt sig på følgende måde: "Jeg har haft fornøjelsen af at stifte bekendtskab med Vibeke Borschenius både som studerende og som ansat ved universitetet. Det minde der står tilbage fra studentertiden er, at Vibeke Borschenius som underviser udviste et stort fagligt og pædagogisk overblik, når hun skulle forelæse for et fyldt auditorium med 300 studerende. Det, der karakteriserede Vibeke Borschenius som underviser, nemlig overblik, orden, gennemslagskraft, omhu og engagement, kendetegnede også Vibeke, når jeg som administrativ medarbejder samarbejdede med hende om planlægning af undervisning og eksamen. Vibeke Borschenius udviste altid et sandt engagement over for sine studerende, uanset om det var i forhold til den daglige undervisning eller det var i forbindelse med eksamen".

Det samme engagement i alle spørgsmål vedrørende undervisningen, som de studerende har følt, er også blevet oplevet af kollegerne, uanset om diskussionerne har udspillet sig ved medarbejdermøder eller ved frokostbordet. Det omfattede ikke kun undervisningen på universitetet, men også gymnasiet for hvilket hun bevarede stor interesse, som bl.a. kom til udtryk, når hun holdt foredrag for besøgende gymnasieklasser. Hvis man kort skal pege på en egenskab, som Vibeke Borchsenius vil blive husket for, er det det brændende engagement.

Hans Anton Salomonsen