Aarhus Universitets segl

NEKROLOGER 1999

 

Indholdsfortegnelse
Forrige afsnit
Næste afsnit

[Kolofon]

 

ALLAN WALBOM

19.07.1946 - 25.4.1999

Søndag den 25. april om aftenen døde Allan Walbom i sit hjem, afkræftet af en influenza efterfulgt af en kortvarig, men alvorlig lungebetændelse. Han blev 52 år.

Allan Walbom blev efter kort tids ansættelse som advokatfuldmægtig i 1971 ansat som amanuensis ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, hvor han arbejdede med faget procesret til sin død. Han var blandt fagfæller højt respekteret for sin store procesretlige viden, der gjorde, at han altid kunne lokalisere de procesretlige problemer og henvise til de relevante afgørelser ud fra sit betydelige kendskab til retspraksis. Allan Walbom var altid rede til at hjælpe kollegaer og praktikere, der søgte hans råd. Hans faglige engagement og sikre viden bevirkede, at man aldrig gik forgæves til Allan Walbom. De samme egenskaber gjorde ham til en skattet underviser ikke blot på universitetet, men også på Handelshøjskolen, advokatfuldmægtigkurser mv.

Hans væsen var præget af beskedenhed, og på mange områder bidrog han til vedligeholdelsen af den juridiske litteratur, bl.a. Karnovs Lovsamling og Den Kommenterede Retsplejelov, ligesom han i adskillige år sørgede for ajourføringen af lærebogen i procesret. Han fik derfor kun begrænset tid til egne værker, men viste dog bl.a. i bøger om dødsbobehandling og fogedret, at han fuldt ud magtede en mere selvstændig juridisk forskning. Han var en af de få, for hvem man kunne have ønsket lidt mere selviskhed og lidt større bevidsthed om egne kvaliteter. Han ville i så fald lettere have opnået den position, hans evner berettigede ham til.

Ved Allan Walboms pludselige død har Juridisk Institut mistet en meget vellidt og højt skattet medarbejder.

Gorm Toftegaard Nielsen