Aarhus Universitets segl

NEKROLOGER 2001

 

Indholdsfortegnelse
Forrige afsnit
Næste afsnit

[Kolofon]

 

POVL HOLM-NIELSEN

18.05.15 - 01.12.2001

En markant skikkelse inden for dansk kirurgi, Povl Holm-Nielsen, er død, 86 år gammel. H.N., som han kaldtes i det daglige, var en chef, der med sin flid, retlinethed og faglige dygtighed kom til at præge mange af de kirurger, der i dag har afsluttet eller er tæt på at slutte deres karriereforløb. Temperamentet var legendarisk.

Holm-Nielsens far var missionær i Syrien, og H.N. havde her en del af sin opvækst, og hans forankring i den kristne tro holdt livet igennem.

Holm-Nielsen tog medicinsk embedseksamen i 1940. Han modtog Københavns Universitets guldmedalje i 1944 og blev dr.med. i 1950 på afhandlingen Resorptionen fra peritoneum gennem diaphragma og dens kliniske betydning . Han blev lektor i kirurgi i 1955 og udnævntes til professor i kirurgi ved Aarhus Universitet i 1967.

Hoveduddannelsen inden for kirurgien fandt sted hos professor Hans Wulff på Gentofte Amtssygehus og professor Aage Nielsen på Århus Kommunehospital. Chefer, han respekterede og siden også refererede til. Holm-Nielsen blev speciallæge i kirurgi i 1952, og efter ansættelse som afdelingslæge på Århus Kommunehospital blev han overkirurg i 1955 ved Århus Amtssygehus som efterfølger for den kendte Århuskirurg J. Fabricius-Møller. Holm-Nielsen beklædte stillingen som chef for den kirurgiske afdeling i 27 år, til han gik på pension i 1982.

Da Holm-Nielsen overtog afdelingen i 1955, var der over 150 senge, og arbejdsområdet var såvel parenkymkirurgi som ortopædkirurgi og gynækologi. Selvom han de første år var eneoverlæge, havde Holm-Nielsen det fulde overblik over hele afdelingen. Han gik stuegang såvel morgen som aften, og aftenstuegangen var vel at mærke ikke en runde, men en rigtig stuegang. Aftenstuegang fortsatte han med indtil 1978, hvor han måtte bøje sig for et sygeplejerskekrav om, at den skulle afskaffes. Lørdagsfrihedens indførelse, afskaffelse af aftenstuegangen og 81-overenskomsten var tiltag, der var ham inderligt imod, og som han så som symptomer på en reduktion af det faglige engagement og en forringelse af uddannelsen. I takt med, at ortopædkirurgien og gynækologien blev udskilt som selvstændige afdelinger, kom afdelingen til at bestå af tre sengeafsnit, bemandet med en for afsnittet ansvarlig overlæge. Holm-Nielsen var af den opfattelse, at når man var overlæge, skulle man have sine egne senge og det personlige ansvar. Selv koncentrerede han sig i de senere år om de urologiske patienter. Fremsynet var han med til allerede i 1958 at oprette et fælles medicinsk-kirurgisk-anæstesiologisk observationsafsnit, hvor der dagligt var fælles stuegang. Han fyldte meget som leder, men med en samtidig respekt og lydhørhed over for dem, han samarbejdede med.

Holm-Nielsen var en fremragende og engageret underviser, og undervisningsaktiviteten fortsatte han med efter pensioneringen, hvor han fungerede som en skattet underviser i anatomi, helt frem til han blev 77 år.

Efter pensioneringen i 1982 var Holm-Nielsen skibslæge på Skoleskibet Danmark, og i 1983 arbejdede han for Dansk Røde Kors i Pakistan nær grænsen mellem Pakistan og Afghanistan, dengang landet lå i krig med Sovjetunionen. I forbindelse med en orlovsperiode i 1961 havde Holm-Nielsen tidligere været udsendt af Dansk Røde Kors, hvor han forrettede tjeneste i Congo ved hospitalet i Matadi.

Holm-Nielsen havde en aktiv pensionisttilværelse, hvor han også beskæftigede sig med filosofi, litteratur og musik. Synet var svækket, men hans skarpe intellekt fungerede til det sidste.

Finn Hanberg Sørensen