Aarhus Universitets segl

NEKROLOGER 2001

 

Indholdsfortegnelse
Forrige afsnit
Næste afsnit

[Kolofon]

 

STEFFEN DUE BENTZEN

13.12.1954 - 29.12.2001

Steffen Due Bentzen døde den 29. december 2001 i sit hjem efter kort tids sygdom. Han blev blot 47 år gammel.

Steffen Bentzen blev cand.scient. fra Aarhus Universitet i 1981 og erhvervede lic.scient.-graden fra samme sted i 1983. Steffen var derefter på et års forskningsophold ved University of Maryland støttet økonomisk af et rejselegat for matematikere. I 1984 muliggjorde et 3-årigt forskningsrådsstipendium hans fortsatte matematiske arbejde. I 1987 blev han adjunkt ved Matematisk Institut, Aarhus Universitet, og i 1991 blev han lektor samme sted.

Steffen Bentzens videnskabelige arbejder er af talteoretisk natur, men alle inspireret af og med direkte anvendelser på geometriske problemstillinger. Hans arbejder fra 1980'erne behandler de talteoretiske problemstillinger, som optræder i forbindelse med det sfæriske rumformsproblem. I en række afhandlinger lykkedes det Steffen Bentzen, delvis i samarbejde med undertegnede, at give konkrete kriterier for, hvilke fundamentalgrupper kan optræde for sfæriske rumformer i dimension større end tre. I begyndelsen af 1990'erne blev Steffen Bentzen optaget af algebraisk K-teori-studiet af invertible matricer over talringe. Hans samarbejde med undertegnede om sporinvarianter var af afgørende betydning for udviklingen af en senere meget brugt beregningsteknik inden for dette område af matematikken.

Steffen Bentzen havde en fremragende forståelse af Galois teori, og han var en international kapacitet inden for cyklotomiske legemer og deres anvendelse i topologi. Steffen havde en smittende arbejdsiver, når han var optaget af et konkret matematisk problem. Han arbejdede dag og nat, indtil løsningen var fundet.

Steffen Bentzen underviste på alle niveauer af matematikstudiet, og han var en hyppigt brugt specialevejleder. I en årrække varetog han økonomistudiets matematikundervisning. Han bestred i mange år hvervet som formand for instituttets 2. delsudvalg.

Steffen var det sidste år stærkt optaget af det store rekrutteringsproblem, som naturvidenskab har i de vestlige lande. I samarbejde med Bent Fastrup fra Institut for Fysik og Astronomi, Christian Rovsing og fællestillidsmand Aase Pedersen var han i gang med at udarbejde et EU-projekt med arbejdstitlen "Den virtuelle naturlinie". Estland, Sverige, England og Danmark skulle deltage, og arbejdet skulle finansieres fra EU's 6. rammeprogram.

Matematisk Institut har ved Steffen Bentzens alt for tidlige død mistet en vellidt og skattet medarbejder.

Ib Madsen