Aarhus Universitets segl

NEKROLOGER 2005

 

Indholdsfortegnelse
Forrige afsnit
Næste afsnit

[Kolofon]

 

Bent de Fine Olivarius

25.07.1922 – 09.05.2005

Den 9. maj 2005 døde professor, dr.med. Bent de Fine Olivarius, 82 år gammel. Olivarius voksede op på Falster, blev uddannet til læge ved Københavns Universitet og blev neurolog på Frederiksberg Hospital og på Rigshospitalet. Neurologerne Mogens Fog og Knud Hermann prægede ham for livet og udviklede hans sans for klinisk neurologi. I 1967 blev Olivarius professor i klinisk neurologi ved Århus Universitet, hvor han virkede indtil 1992.

Forskningsmæssigt var apopleksi Olivarius’ ”indsatsområde”. Han skrev disputats om emnet i samarbejde med neuropatologen Erna Christensen og fortsatte sin indsats i Århus. Olivarius var optaget af de behandlingsmæssige muligheder ved apopleksi og var på et tidligt tidspunkt klar over, at hjernevævet i randzonen af apopleksien var vulnerabel og måske kunne beskyttes. Theofyllamin var det stof, som han anvendte i sin behandling. Den moderne apopleksibehandling har netop fokus på randzoneproblematikken og på om vævet kan overleve efter f.eks. tromboysebehandling. Hjernens gennemblødning og bestemmelsen af denne var også et af de områder, som havde hans interesse.

Olivarius varetog selv den kliniske patientdemonstration for de studerende. Han nød at undervise og var sammen med Mogens Fog forfatter til den lærebog, som i en årrække blev anvendt i den sundhedsvidenskabelige uddannelse, ikke blot i Danmark, men i hele Skandinavien.

Neurologisk Afdeling, Århus Universitetshospital var uddannelsesstedet for neurologer i den vestlige del af Danmark. Mange har lært neurologien af Olivarius. Han beherskede den deskriptive undersøgelsesteknik og kunne med sin analytiske evne på forbilledlig vis ræsonnere sig frem til lokalisation og ætiologi for de forskellige sygdomsmanifestationer. Blandt de som lærte neurologien af Olivarius og som fortsat praktiserer den kan nævnes Troels Staehelin Jensen, Erik Dupont, Ib Magnussen, Carsten Bisgaard, John Hersted Hansen, Per Ewald Hansen, Morten Kraft, Bjarne Sivertsen og Mogens Kjær.

Olivarius var sine ansattes chef. Han var hæderlig, loyal, omsorgsfuld og han var optaget af at repræsentere sin afdeling med værdighed. I forbindelse med hans 60 års fødselsdag blev der oprettet en fond, som årligt uddeler en pris til en klinisk dygtig yngre læge i afdelingen.

Olivarius var kendt udenfor Danmark og havde en god kontakt til engelsk neurologi. I perioden 1960 – 66 var han således generalsekretær for World Federation of Neurology.

Olivarius var en stor neurolog, hvis indsigt og menneskelighed var til glæde for patienter og personale.

Æret være hans minde.

Johannes Jakobsen