Aarhus Universitets segl

NEKROLOGER 2006

 

Indholdsfortegnelse
Forrige afsnit
Næste afsnit

[Kolofon]

 

Jens Dørup

18.11.1953 - 28.04.2006

Institut for Folkesundhed har mistet en god kollega. Lektor, Dr. med. Jens Dørup døde natten til 28. april efter at hans kræftsygdom havde spredt sig.

Jens Dørup blev læge fra Aarhus i 1980. Kort efter blev han adjunkt i Arvid Maunsbach’s gruppe ved Cellebiologisk Afdeling på Anatomisk Institut. Jens engagerede sig fra starten i nyrens ultrastruktur og især relationer mellem cellers struktur og funktion.  Hans entusiasme for applikationer af edb indenfor medicinsk forskning og undervisning tog sin begyndelse i forbindelse med dette arbejde.

Jens var i sin forskning initiativrig, hans analyser var stringente og resultaterne solide. Han blev i 1990 tildelt doktorgraden for arbejdet: ”Ultrastructure of the distal nephron”. Herefter tog Jens på et post-doc ophold ved Zürich Universitet. Samtidigt engagerede han sig i stigende grad i applikationer af edb i undervisning og blev en meget entusiastisk lærer ved fakultetets postgraduate edb-kurser, som han organiserede.

Jens Dørup blev lektor ved Institut for Medicinsk Cellebiologi i 1986, og var i en periode en effektiv institutleder ved Anatomisk Institut. I 1997 blev han leder af den nydannede sektion for sundhedsinformatik.

Jens udviklede sin interesse omkring brugen af IKT indenfor det sundhedsvidenskabelige felt og sundhedsvæsnet generelt. Han havde en omfattende produktion af læringsmateriale med stor diversitet, fx: Histology Explorer, Pituritary Explorer, Intermed.dk, Virtex. Jens publicerede en lang række artikler i anerkendte tidsskrifter og var aktiv i  mange faglige organisationer og institutioner.

Jens var en pioner inden for IKT i undervisningen og indførelsen af e-læring. I 2001 startede han det IKT-pædagogiske værksted, og i 2003 E-læringsenheden. Han var det naturlige valg til Universitetets IKT-udvalg. Jens var en dygtig og erfaren underviser med en bemærkelsesværdig situationsfornemmelse. Hans store teknologiske og menneskelige forståelse gjorde ham til en dygtig formidler af e-læring og IKT.

Som medlem i studienævnet på lægeuddannelsen fra 2001- 2004 bidrog Jens med en dynamisk og fremadrettet tænkning i udviklingen af studiet.

Da Jens blev syg, udviste han stor åbenhed om sin sygdom og var meget optaget af at sikre de medarbejdere han havde ansvar for. Dette karakteristika ved Jens er det, vi vil huske ham for som person. Fagligt er det hans pionerindsats indenfor IKT og læring.

Jens vil blive savnet af os alle

Jens Dørup efterlader sig hustruen Margrethe, datteren Maj samt sønnerne Mads og Magnus.

Søren Kjærgaard, Arvid Maunsbach, Mads Ronald Dahl og medarbejderne E-læringsenheden