Aarhus Universitets segl

NEKROLOGER 2006

 

Indholdsfortegnelse
Forrige afsnit
Næste afsnit

[Kolofon]

 

Ole Nørgaard

12.12.1948 - 28.01.2006

Professor, doktor i statskundskab Ole Nørgaard døde lørdag den 28. januar 2006 efter lang tids sygdom.

Ole Nørgaard blev ansat som lektor på Institut for Statskundskab ved Aarhus universitet i 1987. I 2002 blev han udnævnt til professor i komparativ politik samme sted. Fra 1. februar 2004 var Ole Nørgaard udpeget til institutleder.

Sin karriere startede Ole Nørgaard som efterretningsofficer (1. løjtnant af reserven) i det Kongelige Danske Flyvevåben. I 1980 afsluttede han kandidatuddannelser i statskundskab og i russisk og bulgarsk sprog og kultur. Herefter var han ansat som forsker ved det tidligere institut for Øst-Vest Studier ved Syddansk Universitet i Esbjerg.

Den dobbelte faglige profil, der kombinerede den samfundsvidenskabelige generalist med områdespecialistens kendskab til sprog og kultur, var en grundsten i Ole Nørgaards forskning. Fra slutningen af 1980erne til midt i 1990erne omsatte Ole Nørgaard sin forskningsinteresse i sovjetisk økonomi og politik til praktisk bistand og forskning i de tre baltiske landes frigørelses- og udviklingsproces. Ole Nørgaard var i den proces en af hovedkræfterne ved oprettelse af statskundskab i Riga og blev herfor tildelt en æresdoktorgrad ved Letlands universitet i 1994.

Ole Nørgaards faglige iderigdom var stor. I 2000 erhvervede han sig doktorgraden i statskundskab for sin afhandling om økonomiske institutioner og demokratiske reformer efter kommunismens sammenbrud. Samme år søsatte han et stort sammenlignende forskningsprojekt om de politiske aspekter af den økonomiske udvikling i de tidligere kommunistiske lande.

Ole Nørgaards faglige profil og entusiasme førte naturligt til mange internationale kontakter og forskningssamarbejder. Foruden deltagelse i talrige internationale konferencer blev det blandt andet til forskningsophold i Moskva ved Institut for Stat og Ret og ved Stanford Universitet, samt deltagelse i de meget estimerede Salzburgseminarer. Desuden arbejdede Ole Nørgaard i en række regeringsudvalg og internationale organisationer, herunder som dansk repræsentant i INTAS’s bestyrelse og i programkomiteen for EU’s 6. rammeprogram.

Den internationale opmærksomhed overfor Ole Nørgaards forskning var betydelig, og han nåede således lige inden sin død at skrive et nyt forord til sin doktorafhandling, der nu skal udkomme på et kinesisk forlag.

Undervisning og forskning var i Ole Nørgaards optik tæt knyttede aspekter. Det resulterede i spændende og engageret undervisning, der blev gennemført med lige dele militær disciplin og utraditionelle undervisningsformer. Også når det angik eksamensformer, var Ole Nørgaard nytænkende og eksperimentel.

Det var ikke kun på forsknings- og undervisningsområdet, at Ole Nørgaard tænkte nye tanker. Som institutleder ønskede Ole Nørgaard at styrke instituttets faglige bredde og dets placering internationalt. Samtidig var det væsentligt for ham, at universitetslovens mere centraliserede ledelsesstruktur var forankret hos instituttets medarbejdere, hvilket han blandt andet søgte at sikre ved at inddrage medarbejderne i beslutningerne.

Ole Nørgaards faglige engagement blev altid anvendt konstruktivt; i hans egen forskning, i Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, i bestyrelsen for Institut for Internationale Studier, i internationale forskningssamarbejder, men ikke mindst som inspirator og igangsætter for forskningskolleger og instituttets studerende. Det er vi mange, der vil komme til at savne.

Ole nåede kun at blive 57 år. Han efterlader et stort rum, som det vil blive vanskeligt at fylde ud. Han vil blive husket for sit engagement og sit mod og evne til forskningsmæssigt, i undervisningen og som institutleder at træde nye stier.

Ole Nørgaard efterlader sig sin hustru Aud og sønnerne Kristian og Kasper.

Æret været Oles minde.

På vegne af Institut for Statskundskab

Institutleder Jens Blom-Hansen