Aarhus Universitets segl

NEKROLOGER 2006

 

Indholdsfortegnelse
Forrige afsnit
Næste afsnit

[Kolofon]

 

Rolf W. Feyling-Hanssen

24.07.1918 – 18.06.2006

Rolf W. Feyling-Hanssen var, efter en forudgående karriere i Norge, afdelingsleder og lektor ved Afdelingen for Mikropalæontologi, Geologisk Institut, fra 1965 til sin pensionering i 1988. Han døde den 18. juni 2006, knap 88 år gammel.

Rolf W. Feyling-Hanssen blev cand.mag. fra Oslo Universitet i 1945 og han forsvarede sin doktordisputats samme sted i 1963 på basis af et omfattende studium af benthiske foraminiferer i Senkvartære aflejringer i Oslofjord området. I 1965 flyttede han til Århus, hvor han etablerede et nyt fagområde, Zoologisk Mikropalæontologi, ved Geologisk Institut. Han var leder af denne forskningsgruppe frem til sin pensionering i 1988. Rolf W. Feyling-Hanssen var blandt de første, der anvendte kvantitative analyser til tolkning af palæomiljø ved hjælp af benthiske foraminiferer, og i løbet af de 40 år han fungerede som mikropalæontolog publicerede han et meget stort antal videnskabelige artikler.

Rolf W. Feyling-Hanssen startede sin karriere som Mikropalæontolog ved Norges Geologiske Undersøgelse i Oslo, hvor han specielt huskes for sit pionérarbejde med anvendelse af kvantitativ mikropalæontologi til løsning af geotekniske opgaver, f.eks. til kortlægning af skredfarlige områder i Oslofjord området. Disse metoder er siden blevet vidt udbredt og anvendt i forbindelse med geotekniske forundersøgelser til konstruktion af boreplatforme, pipelines, broer og tunneller.

Ved Aarhus Universitet fortsatte han udforskningen af Kvartær stratigrafi på Jæren i Norge, imens han satte specialestuderende i Århus i gang med studier af marine Kvartære aflejringer i Nordjylland. Han havde nemlig allerede længe før ankomsten til Århus set en klar sammenhæng mellem det geologiske dannelsesforløb i Vendsyssel og på Jæren i sydvest Norge. I løbet af de kommende år blev hele Nordsøen, både den norske og den danske del, inddraget i undersøgelserne. 

Rolf W. Feyling-Hanssens forskningsinteresse var derudover i høj grad fokuseret på Kvartærgeologi i arktiske egne. Han arrangerede ekspeditioner til Svalbard allerede i årene 1948-1952, og i 1960 var han leder af en ekspedition til Spitsbergen i forbindelse med XIXth Geographical World Congress ”Norden”. Hans forskning på Spitsbergen resulterede i en monografi om Kvartære mollusker samt en lang række andre videnskabelige artikler.

I feltsæsonen 1966 foretog Rolf W. Feyling-Hanssen en større indsamling af prøvemateriale i kystklinterne langs Clyde Foreland på østkysten af Baffin Island i Canada i samarbejde med Geological Survey of Canada . Dette feltarbejde fortsatte i 1974 og 1976 med ekspeditioner til Broughton Island og Qivituq Peninsula på Baffin Island i samarbejde med Arctic and Alpine Research , Boulder, Colorado. Rolf W. Feyling-Hanssens mikropalæontologiske arbejde i det nordlige Canada blev epokegørende for den geologiske forståelse af området, idet en del forekomster viste sige at være meget ældre end hidtil antaget. Hans interesse for Canada bredte sig i 1980erne til Grønland. Her skal specielt fremhæves hans undersøgelser af benthiske foraminiferer i Pliocæn-Pleistocæn aflejringer ved Kap København i Nordøstgrønland og ved Lodin Elv i Østgrønland, der var stærkt medvirkende til en bedre forståelse af de tidligere miljøforhold i området. På grund af sygdom var Rolf W. Feyling-Hanssens videnskabelige artikler fra Grønland i 1990 blandt de sidste han publicerede.

De arktiske ekspeditioner i 1970erne blev på en måde skelsættende for Rolf W. Feyling-Hanssens internationale forskning, idet de var medvirkende til en styrkede af hans internationale relationer. I årene derefter fulgte således et frugtbart samarbejdede med en lang række internationale forskere, bl.a. i USA og Canada, i U.S.S.R. og i mange Europæiske lande. Rolf W. Feyling-Hanssen opholdt sig i 1974 i 6 måneder ved University of California i Los Angeles og ved Scripps Institution of Oceanography i Californien. Han besøgte senere kolleger ved Smithsonian Institution i Washington D.C. U.S. National Museum i Washington D.C. har iøvrigt portrætteret en række fremtrædende mikropalæontologer, heriblandt Rolf W. Feyling-Hanssen.

Rolf W. Feyling-Hanssens interesse for Arktisk geologi førte til et nært samarbejde med Professor Valentina Gudina, Institut of Geology and Geophysics, Novosibirsk. Han besøgte hende i Novosibirsk ved flere lejligheder, og hun opholdt sig desuden i perioder ved Aarhus Universitet. Rolf W. Feyling-Hanssens indsats for mikropalæontologien blev hædret af Valentina Gudina ved beskrivelsen af en ny art, der blev opkaldt efter ham, Elphidielle rolfii Gudina & Polovova, 1984. Senere har tidligere studerende, i forbindelse med udgivelsen af et festskrift i serien Cushman Foundation for Foraminiferal Research, Special Contribution, hædret Rolf W. Feyling-Hanssen i anledning af hans 75-års fødselsdag med beskrivelsen af en ny slægt og endnu en art, nemlig slægten Rolfina Laursen, 1994 og arten Stainforthia feylingi Knudsen & Seidenkrantz, 1994.

Taxonomi var et område, der altid interesserede Rolf W. Feyling-Hanssen meget, og han beskrev selv en lang række nye arter, f.eks. Stainforthia loeblichi (Feyling-Hanssen, 1954), Pullenia osloensis (Feyling-Hanssen, 1954), Dentalina drammenensis Feyling-Hanssen, 1964, Dentalina trondheimensis Feyling-Hanssen, 1964 og Islandiella helenae   Feyling-Hanssen & Buzas, 1976. Måske endnu mere citeret er hans intensive arbejde med arten Elphidium excavatum , der udkom i artiklen ” The foraminifer Elphidium excavatum (Terquem) and its variant forms ” ( Micropaleontology , 1972). Blandt de mange internationale mikropalæontologiske symposier, som Rolf W. Feyling-Hanssen  arrangerede ved Aarhus Universitet skal specielt fremhæves ét vedrørende taxonomiske problemer med slægten Elphidium , hvor det lykkedes at nå frem til en løsning af flere vanskelige taxonomiske problemer.

Rolf W. Feyling-Hanssen var en usædvanlig entusiastisk og hårdt arbejdende forsker og en meget inspirerende underviser og vejleder. Han gjorde Aarhus Universitet til et verdenskendt center for forskning og uddannelse indenfor mikropalæontologi, og han opbyggede en omfattende samling af original litteratur og referencemateriale, der stadig anvendes af forskere og studerende fra hele verden. Rolf W. Feyling-Hanssen har modtaget flere internationale priser og anerkendelser for sin forskningsmæssige indsats. Det skal specielt nævnes, at han blev udnævnt som ”The 1996 Joseph A. Cushman Award Winner for Exelence in Foraminiferal Research” af Cushman Foundation for Foraminiferal Research , USA, for sit grundlæggende bidrag til studiet af Kvartær benthisk foraminiferstratigrafi.

Som lektor ved Aarhus Universitet i 23 år, uddannede Rolf W. Feyling-Hanssen mange kandidater i mikropalæontologi, der i dag sidder i gode job spredt ud over verden: i undervisningen, i olieindustrien, i private firmaer og i den offentlige sektor. Specielt skal nævnes, at en del har fundet ansættelse indenfor oliesektoren, et område der altid havde hans interesse.

Rolf W. Feyling-Hanssen havde en helt speciel evne til at skabe en behagelig, positiv og aktiv stemning omkring sig. Dette prægede i høj grad dagligdagen i afdelingen. Både tidligere ansatte, studerende og besøgende kan i dag tænke tilbage på på denne helt specielle arbejdsplads med stor glæde. Mange nordiske studerende vil huske Rolf W. Feyling-Hanssens årlige 10-dages Mikropalæontologisk Felt- og Laboratoriekursus i Vendsyssel som morsomt og eventyrligt, men samtidig som et meget effektivt og fagligt værdifuldt kursus.

I tillæg til sine forskningsmæssige kvalifikationer, havde Rolf W. Feyling-Hanssen en bemærkelsesværdig evne til at skrive populære artikler, og han elskede at skrive digte og holde taler. Efter sin pensionering i 1988 skrev han således en meget underholdene lille bog om sine oplevelser på Spitsbergen ekspeditionerne omkring 1950 samt en lille personlig beretning: Mikropalæontologi 1965-1988 erindret af Rolf W. Feyling-Hanssen .

Tidligere studerende og kolleger ved Geologisk Institut vil huske Rolf W. Feyling-Hanssen for hans utrættelige faglige entusiasme og for hans herlige humoristiske sans. Han skabte en sjælden god atmosfære for os alle. Også i årene efter sin pensionering nød mange af os godt af hyggeligt samvær og munter sang i hans hjem i Risskov.

Karen Luise Knudsen