Aarhus Universitets segl

Hvorfor taler vi stadig om Darwin?

Fordi evolutionsteorien er den vigtigste teori overhovedet for vores syn på naturen, livets udvikling og menneskets egen plads i verden, siger en af Danmarks førende Darwin-forskere, Peter C. Kjærgaard.


Af Helge Hollesen
hho@adm.au.dk

Hvordan kan det være, at ethvert barn på gaden, selv i dag, ved, hvordan Charles Darwin ser ud? Hvordan kan det være, at stort set alle over hele kloden, her 200 år efter han blev født, 150 år efter han udgav Om arternes oprindelse og 127 år efter hans død stadig har en mening om ham? Hvad var det, der gjorde, at han allerede i sin levetid blev genstand for så megen opmærksomhed, at han blev den første egentlige videnskabelige celebritet?
– Det var faktisk også noget, der undrede Darwin selv, siger en af Danmarks førende Darwin-kendere, lektor Peter C. Kjærgaard fra Institut for Filosofi og Idéhistorie, Aarhus Universitet, der er leder af projekterne Darwin i Danmark og evolution.dk.
– Men det er en kendsgerning, at Darwin var en berømthed. Han blev fejret, oversat, kopieret og udskældt på grund af især tre ting. For det første pga. opgøret med tanken om, at hver art var skabt hver for sig og uafhængigt af andre. For det andet fordi han hævdede, at naturen hverken havde mål eller formål, og for det tredje fordi mennesket med Darwins teori mistede sin privilegerede plads i naturen og fra nu af blot var et dyr blandt andre, siger Peter C. Kjærgaard.

Evolution er en kendsgerning
Efter sin død i 1882 blev Darwin overtaget, udbyttet og tilpasset mange forskellige dagsordener i mange forskellige sammenhænge. Derfor kan det den dag i dag være svært at finde ud af, hvem han egentlig var, hvad han sagde, og hvad han stod for. Var det et nyt syn på livet, han kom med? Var det en kamp mod Gud? Var det et forsvar for Gud? Var det en amoralsk teori? Var det en kamp mod slaveri? Var det en fastholdelse af det bestående samfund? Eller var det en farlig samfundsomstyrtende teori? Der var mange bud, og som årene er gået, er der kommet flere til.
– Kendsgerningen er, at ingen anden teori har haft så stor betydning for dannelsen af den moderne verden og for vores syn på naturen, livets udvikling og menneskets egen plads i verden. Vi taler godt nok om evolutionsteorien, som var det en teori på lige fod med andre teorier om livets opståen og udvikling, men Darwins teori er den eneste teori, der er underbygget med tusindvis af videnskabelige fakta. Evolution er en kendsgerning på linje på tyngdekraften, jordskælv, magnetisme, elektricitet, dna og skatter, siger Peter C. Kjærgaard og slår fast, at det at kende Darwin og evolutionsteorien ikke blot er et spørgsmål om naturvidenskabelig viden. Det er simpelthen et spørgsmål om fundamental kulturel dannelse.

Se hele temaet om Darwin på side 12-23 i pdf-versionen af AUGUSTUS