Aarhus Universitets segl

Meget mere end bare biler

Når Danmark efter alt at dømme bliver forsøgsland for en række elbilprojekter i løbet af de kommende år, handler det om andet end bare at reducere CO2-udledningen fra lastvognstog, biler og busser. AU-gustus har talt med en række AU-forskere og klimakonferencedeltagere om vores eldrevne fremtid.


Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk


Grønt lys og speederen i bund.
Men i stedet for lyden af den sædvanlige morgenkolde benzinforbrænding og de tænderskærende gearskift høres kun elmotorens sagte, men hurtigt stigende omdrejningstone. Bilen drives frem af vindmøllestrøm, der ellers ville være gået til spilde, og den gennemsigtige, men kvælende CO2-udstødningsos er erstattet af … ingenting.
Sådan kan hverdagen på de danske veje se ud om få år ifølge flere AU-forskere og en række talere ved Aarhus Universitets klimakonference ”Beyond Kyoto”, der løb af stablen den 5. til 7. marts. Danmark står til at blive forsøgsland for en række elbil-projekter, og hvis vi griber det rigtigt an, kan det både spare CO2-udledning og tjene eksportkroner.

DONG i millionsatsning
En af de mest ambitiøse satsninger er DONG og firmaet Better Place, der er gået sammen om et indtil videre 770 millioner kroner dyrt projekt. Ved hjælp af en ny elbil fra Renault-Nissan, et landsdækkende netværk af lade- og batteriskiftestationer krydret med en masse billig vindmøllestrøm satser de på at kunne forsyne danskerne med masseproducerede elbiler allerede i år 2011.
DONGs vicedirektør for forskning og udvikling, Knud Pedersen, gæstede AU’s klimakonference, og han forklarer, at der er flere gode grunde til, at firmaet er gået ind i så stort et elbilprojekt.
– Det er selvfølgelig vigtigt, at elbilerne forurener mindre. Men derudover giver de mulighed for den mere intelligente styring af elforbruget, som vi så gerne vil have, fordi vi på den måde kan udnytte strømmen fra alternative energikilder bedre, forklarer han.
DONG og Better Place’s koncept er indtil videre, at kunderne køber elbilerne uden batterier. De bliver i stedet lejet mod betaling per kørt kilometer – lidt samme koncept, som man kender fra mobiltelefoner med taletidskort.
At kunden ikke selv ejer batteriet, betyder så samtidig, at DONG vil opbygge batteriskiftestationer, hvor man på længere ture kan få skiftet et brugt batteri i løbet af få minutter i stedet for at skulle vente på opladningen.

Elbiler kan betyde flere vindmøller
– Med det forretningskoncept, hvor vi ejer batterierne og står for en stor del af opladningen, kan vi sikre, at de lader på tidspunkter, hvor vi i dag har et overskud af næsten gratis vindmøllestrøm. Samtidig kan batterierne agere buffere, så vi ved pludselige spidsbelastninger kan sende strøm fra batterierne ud på elnettet. Det vil både betyde, at vindmøller bedre kan betale sig at bygge økonomisk, fordi vi bruger deres strøm hele tiden, og at vi samtidig ikke behøver at have så meget overskudskulkraft kørende. Vi kan i stedet trække på batterierne, forklarer Knud Pedersen.
Ifølge Steen Mortensen fra Danish University Wind Training og Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning (AU-HIH), Aarhus Universitet, kan elbilerne vise sig at være det projekt, der får sat gang i endnu mere grøn, dansk energi.
– Prisen på strøm om natten er så langt nede, at vi sagtens kan forestille os en situation, hvor vindmølleejerne kommer til at betale for at aflevere strøm til elnettet. Det er ikke sådan i dag, men betalingen er allerede så lav, at en stor del af den strøm, som møllerne producerer, ikke giver nogen indtægt. Hvis det blev ændret af et elbilprojekt, ville det selvfølgelig også blive mere rentabelt at bygge flere møller, forklarer han.
Steen Mortensen slår fast, at der findes andre løsninger på energiopbevaringen, men at elbilerne har potentiale til at blive den bedste.
– Mange af de andre metoder til lagring har et stort tab af energi eller er for dyre. Den eneste praktiske løsning til at lagre strøm i dag er at bruge overskudsstrømmen til at pumpe vand op bag vandkraftværkernes dæmninger i Norge, som så senere kan hentes ned igennem turbinerne. Det virker sådan set lige så godt som batterierne, men kræver til gengæld, at strømmen bliver handlet på de internationale elbørser mellem landene, og det er derfor en smule mere kompliceret. Derfor kan overskudsstrøm fra elbilernes batterier blive en god lokalt styret løsning på spidsbelastningsproblemet, siger han.

Udvikle, men ikke producere
Ud over DONG og Better Place har også det kinesiske elbilfirma Build Your Dreams (BYD) meldt sin ankomst i Danmark. Firmaets biler får en helt ny batteritype, der sammen med særligt kraftige højspændings-ladestationer skal kunne fuldt oplades på bare 10 minutter.
Men inden nogen af bilerne kommer på vejene, er der både for Better Place og BYD en lang række tekniske og praktiske forhindringer, der skal overvindes. Det bør dog ikke få Danmark til at holde sig tilbage. For ifølge professor Poul Houman Andersen og lektor Morten Rask fra Institut for Ledelse, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, som forsker i bl.a. forretningsmodeller for miljøteknologi, er det netop i udviklingen af et bæredygtigt forretningskoncept, at danske virksomheder har deres styrke.
– Vores gevinst som forsøgsland for en række elbilprojekter bliver, at vi kan være med til at få projekterne fra tegnebrættet til det stadie, hvor de bliver økonomisk rentable i større skala. Det passer rigtig godt med det, vi allerede er gode til. Når et koncept er så langt, at det skal masseproduceres, så skal vi være indstillede på, at andre lande tager over – se bare, hvad der sker med vindmølleindustrien i øjeblikket. Men hvis danske virksomheder ”bare” er med til at tjene på at udvikle en ny teknologi, er det vel også godt nok, siger Poul Houman Andersen.
Netop derfor er det ifølge Poul Houman Andersen også en fordel, at flere forskellige elbilprojekter ser ud til at ville bruge Danmark som forsøgsland.
– Ingen af os ved, hvilket bilkoncept der bliver dominerende i sidste ende, og derfor ville det være dumt, hvis vi allerede nu bandt os op på en bestemt teknologi. I dag har vi kun 3-punkts-vindmøller, men i 70’erne var der 7-8 forskellige design, og det var ikke til at forudse, hvilket der ville vinde. Udgifterne ved at have flere koncepter kørende på én gang i en årrække bliver formentlig langt mindre, end hvis vi satser på et bestemt og ender med at satse forkert, forklarer han.

Skrappere CO2-krav i vente
Men ligegyldigt hvilket elbilkoncept der vinder, så skal vi snart sige farvel til en stor del af den benzin- og dieselosende bilpark. Det er der, ifølge EU-parlamentarikeren Dan Jørgensen (S), der også deltog på AU’s klimakonference, ikke den store tvivl om.
– På EU-plan har vi sat os meget ambitiøse klimamål, og her betyder transportsektoren rigtig meget. Dels fordi vi oplever en stigning i transportbehovet, og dels fordi det er vanskeligere at skifte den almindelige forbrændingsmotor ud med alternativ energi, siger Dan Jørgensen.
Han fortæller, at EU bl.a. har vedtaget, at medlemsstaternes samlede CO2-udledning skal 20 procent ned inden 2020, og at 10 procent af energiforbruget i transportsektoren samme år skal komme fra vedvarende energi. Til sammenligning kom kun 0,15 procent af danske bussers og bilers energiforbrug i 2007 fra vedvarende kilder.
Ifølge EU-parlamentarikeren er både brintteknologi, biobrændsel og altså også elbiler i spil, når man i EU diskuterer vedvarende energi til transport, men selv synes han, at elbiltankegangen er meget lovende.
– Det gode ved elbilerne er netop helhedssynet. Vi løser både et transportproblem og kan potentielt også få en mere generel effektiv udnyttelse af vindenergien. Og så er der også hele sundhedsdimensionen. Det er ikke specielt sundt at indånde alt den udstødning, som benzinmotoren spytter ud, og det problem har man jo ikke med biler, der kører på strøm, forklarer han.

Gevinster på den anden side
Ifølge Poul Houman Andersen og Morten Rask fra Handelshøjskolen bliver den store hurdle for især Better Place og DONGs elbilforslag, at forbrugerne skal overbevises om at give køb på lidt af deres ejerskab.
– Hvis du køber en bil i dag, så ejer du den fuldt og helt. Ifølge DONGs forretningskoncept kommer du ikke til at eje batteriet, og andre vil i en eller anden grad kunne bestemme, hvornår det bliver ladet op. Til gengæld risikerer du ikke at stå med et forældet kinesisk batteri om få år, for hos DONG kan du bare bytte det. Alligevel tror jeg, at det lige kræver en tilvænning hos mange, siger Morten Rask.
Både Better Place og det kinesiske bilprojekt regner med at være klar til at sælge biler til danskerne i 2011, og de første testmodeller bliver måske allerede klar til det store klimatopmøde i december.
Og når først bilproduktionen kommer op over en vis kritisk masse, forventer Morten Rask, at det kommer til at gå stærkt.
– Alle kan se, at det her er vejen frem, både forbrugerne, som kommer til at køre billigere og mere miljørigtigt, og producenterne, som kan se en mulighed i et kæmpestort kommende marked. Muren, som skal forceres, inden vi når dertil, er ret høj og dyr at komme over. Men netop fordi gevinsten er så stor på den anden side, tror jeg, alle parter er villige til at gøre forsøget, siger han.
Også DONGs vicedirektør Knud Pedersen regner bestemt med, at danskerne vil tage godt imod elbilen.
– Det er jo et helt nyt og spændende koncept. Når først bilerne begynder at trille af transportbåndet og bliver synlige i gadebilledet, tror vi nok, at der skal være efterspørgsel efter dem, siger han.

Elbiler i dag
I elbiler er motoren drevet af batterier frem for den traditionelle forbrændingsmotor. Elbilen har mulighed for at reducere transportsektorens forurening kraftigt, fordi det er nemmere at bruge alternative energikilder til elproduktion end til forbrænding i en bilmotor.
Elbilerne findes i dag både som rene elbiler og som hybridmodeller, hvor en lille forbrændingsmotor lader batterierne op ved lange ture.
Rene elbiler er i øjeblikket fritaget for dansk registreringsafgift – en ordning, der gælder minimum frem til år 2012 og sandsynligvis helt til 2015.
Elbiler er nået langt, siden den danskproducerede Ellert kom på gaden i 1987, og i dag arbejder en række store bilfirmaer verden over med at udvikle transport-alternativer til benzin og diesel.


Den fransk/japanske – Renault-Nissan
Når DONG og Better Place for alvor skyder deres danske elbilprojekt i gang i 2011, vil bilerne blive leveret af Renault, som producerer en eldrevet version af benzinmodellen Megane med batterier fra japanske Nissan.
Renault-Nissan har i øjeblikket testbiler på vejene i Israel, og ifølge Renault og Nissans direktør Carlos Goshn vil bilerne blive leveret med en livsvarig garanti og blive betalt på samme måde som mobiltelefoner – nemlig efter forbrug frem for på én gang som traditionelle biler.
Interesserede kan læse mere på www.renault.com


Den kinesiske – Build Your Dreams
Build Your Dreams (BYD) er et kinesiskejet firma, der bl.a. producerer genopladelige batterier. For få år siden opkøbte BYD en kinesisk bilproducent, og nu vil firmaet slå de to markedsområder sammen og gå ind i produktionen af elbiler. Planen er indtil videre at lancere biler på det danske og europæiske marked i 2011, og bilerne skal kunne lades op på få minutter på særligt indrettede ladestationer.

Inden de kinesiske biler kommer på gaden, er der dog et par tekniske hindringer, der skal overvindes. F.eks. vil man få det almindelige danske elnet til at brænde sammen, hvis man trækker så meget strøm, som de kraftige hurtig-opladninger kræver. Interesserede kan læse mere på www.byd.com


Den lækre – Tesla Roadster
Hvis man helt frit kunne vælge elbil, ville de fleste nok springe på den amerikanskudviklede Tesla Roadster.
Med en pris på 100.000 euro er den formentlig lidt dyr for en almindelig pengepung, selv om den ligesom alle andre elbiler er fritaget for dansk registreringsafgift.
Men lægger man de 750.000 danske kroner for elsportsvognen, får man til gengæld også acceleration fra 0-100 km/t på knap 4 sekunder, et lækkert sportsvognschassis fra Lotus og en rigtig god miljøsamvittighed, mens man drøner ud ad motorvejen med 200 km/t.
Bilens begrænsede 2008-produktion er desværre allerede udsolgt, men hvis man bare vil savle, kan man se mere på www.teslamotors.com