Aarhus Universitets segl

8 nye æresdoktorer

Fremtrædende internationale forskere blev ved Aarhus Universitets årsfest æresdoktorer ved universitetet. Titlen ”doctor honoris causa” kan et universitet tildele forskere, der skønnes at have ydet et så omfattende videnskabeligt arbejde, at det findes naturligt at hædre dem med den højeste videnskabelige grad.

Af Helge Hollesen

Som eneste dansker blev dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Peer Lorenzen udnævnt som æresdoktor efter indstilling fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Peer Lorenzen er juridisk kandidat fra Aarhus Universitet og har haft en enestående juridisk karriere, der også har resulteret i væsentlige bidrag til den juridiske forskning – især inden for menneskerettigheder.

Professor Theodor Baums , leder af Institut for Jura og Finansiering, Johann Wolfgang Goethe Universität i Frankfurt, blev udnævnt som æresdoktor ved Handelshøjskolen , hvor han i en årrække har samarbejdet med især det selskabsretlige forskningsmiljø.
   Theodor Baums har bl.a. haft professorater på flere tyske universiteter og har præget både tysk og europæisk retsudvikling.

Professor Irving A. Mendelssohn , Department of Oceanography and Coastal Sciences, Louisiana State University, Baton Rouge i USA, blev udnævnt som æresdoktor ved Det Naturvidenskabelige Fakultet. Hans samarbejde med forskere på Biologisk Institut gennem de seneste to årtier har resulteret i en række fælles publikationer, og professor Mendelssohn har flere gange holdt gæsteforelæsninger på instituttet.

Professor Neil Shephard fra Nuffield College/Oxford-Man Institute, Oxford University har de seneste 10 år haft et enestående samarbejde med Institut for Matematiske Fag og forskningscentret CREATES ved Økonomisk Institut. De har sammen bl.a. leveret bemærkelsesværdige og betydningsfulde bidrag til den finansielle økonometri. På den baggrund blev Neil Shephard udnævnt til æresdoktor ved både Det Naturvidenskabelige og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

    Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er den ene af to nye æresdoktor en internationalt førende forsker inden for eksperimentel nyreforskning. Doktor Mark A. Knepper , MD er leder af Laboratory of Kidney and Electrolyte Matebolism (LKEM) i USA, og har siden 1991 været en meget tæt samarbejdspartner for en række forskere ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Det har bl.a. ført til 119 peer-review’ede artikler i internationale tidsskrifter samt etablering af forskerophold for forskere på Aarhus Universitet.

Fakultets anden ny æresdoktor er professor Thomas Willnow fra de medicinske fakulteter ved Berlins universiteter. Hans forskning har løst længevarende spørgsmål om den menneskelige fysiologi og medført en ændret opfattelse af centrale koncepter i medicinsk biologi. Thomas Willnow har haft at mangeårigt samarbejde med kollegaer fra flere afdelinger på Aarhus Universitet og Århus Universitetshospital.

Ved Det Humanistiske Fakultet er professor Georges Kleiber , l’Université Marc Bloch de Strasbourg, udnævnt som æresdoktor. Lige siden sin banebrydende bog om reference fra 1981 har Georges Kleibers arbejde haft afgørende betydning for udviklingen af semantik som en sprogvidenskabelig disciplin, og han må i dag betragtes som en af de største lingvister, Frankrig har fostret. Georges Kleiber har flere gange besøgt Aarhus Universitet.

Professor emeritus i almen pædagogik Dietrich Benner ved Humboldt Universitetet i Berlin blev udnævnt som æresdoktor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.
   Dietrich Benner anses af mange for at være den mest fremragende og mest inspirerende nulevende forsker inden for almen pædagogik og pædagogisk filosofi i Europa. Flere af hans bøger har opnået klassikerstatus inden for den pædagogiske filosofi.

Priser og udnævnelser ved Aarhus Universitets årsfest

Lektor, studieleder, cand.polit. og ph.d. Pernille Rattleff blev ved Aarhus Universitets årsfest tildelt Aarhus Universitets Universitetspædagogiske Pris på 75.000 kr. som påskønnelse af hendes indsats for fremragende og banebrydende undervisning på Aarhus Universitet.
   Pernille Rattleff er lektor på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU), hvor hun dels forsker i it og læring og dels underviser i teorier om voksnes læring, videnskabsteori og forskningsmetoder, systemteori og organisationsteori.
Samtidig er hun studieleder for de syv kandidatuddannelser på Institut for Didaktik.
   Pernille Rattleff har spillet en afgørende rolle i den pædagogiske udvikling dels af skolens uddannelser og dels af skolens egen undervisning af de studerende.
   Pernille Rattleff er en af hovedkræfterne bag DPU’s nye kandidatuddannelse i it-didaktisk design og har udviklet en model for it-undervisning på kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi. Hendes forskning har hovedoverskriften ”it og læring”. I øjeblikket beskæftiger hun sig med et projekt, der undersøger de studerendes forståelse og brug af matematik på Aarhus Universitets økonomistudium.

Professor, overlæge, dr.med. Allan Flyvbjerg blev tildelt Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Forskningsformidlingspris på 75.000 kr. som en påskønnelse af hans fremragende og banebrydende formidling af viden fra universitetet til samfundet.
   Allan Flyvbjerg er dels professor i eksperimentel klinisk forskning ved Aarhus Universitet, dels overlæge på Århus Universitetshospital, Medicinsk Afdeling M, som beskæftiger sig med diabetes og endokrinologi.
   Allan Flyvbjerg og hans forskergruppe anses i dag for at være blandt de internationalt førende inden for forskning i årsagerne til fedme, hjerte-karproblemer og diabetes. Han har skrevet mere end 400 videnskabelige artikler, og han har været foredragsholder og ”keynote speaker” ved over 80 internationale videnskabelige kongresser.
   Samtidig har han gennem de sidste 15 år evnet at bygge bro mellem videnskabens verden og den brede befolkning. I utallige artikler, debatindlæg, tv- og radioindslag, foredrag og deltagelse i ikke- universitære arbejdsgrupper har han udbredt budskabet om sammenhængen mellem overvægt, hjerte-kar-sygdomme og diabetes.
   Allan Flyvbjerg er på ottende år formand for Diabetesforeningen, og han er endvidere tildelt en lang række tillidsposter, bl.a. i Sundheds- og Forebyggelsesministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Sundhedsstyrelsen.