Aarhus Universitets segl

Leder: IT-byen Katrinebjerg viser vejen

Lauritz B. Holm-Nielsen
Rektor


I dette nummer af AUgustus får læserne et indblik i de mange spændende aktiviteter, der foregår i bydelen Katrinebjerg i Århus lige nord for Universitetsparken. Her bor it-uddannelser, virksomheder og forskergrupper dør om dør og har derfor en unik mulighed for at trække på hinandens kompetencer i det, der efterhånden har udviklet sig til det stærkeste vækstmiljø inden for forskningsbaseret it-innovation og iScience. It-byen er blevet til i et samarbejde mellem Århus by, det tidligere Århus Amt, Region Midt­jylland, banker og virksomheder og Aarhus Universitet.
   De bedste universiteter verden over samarbejder på kryds og tværs med andre i samfundet. Universiteterne ­uddanner de mange kandidater og ph.d.er og bedriver den intensive forskning, der skal til for at udvikle vidensamfundet. Aarhus Universitet satser blandt andet på et tæt samarbejde mellem forskning, uddannelser og erhvervsliv i IT-byen Katrinebjerg. ­Katrinebjerg er et godt eksempel, der viser, at et frugtbart erhvervssamarbejde er en vigtig komponent, hvis man vil skabe de bedste og mest inspirerende uddannelses- og forskningsmiljøer til gavn for både virksomheder, forskere og studerende. God forskning og uddannelse kan ikke eksistere uden udblik. Inspirationen bliver hentet på tværs, og nye ideer skabes i både formelle og uformelle samarbejder, hvor alle parter bliver styrket i processen.
   Samarbejdet er også med til at styrke universitetets it-forskning. Ifølge Videnskabsministeriets Forskningsindeks og grundige bibliometriske undersøgelser er it-forskningen ved Aarhus Universitet et af de mest citerede danske forskningsområder målt pr. publikation. Den er dermed med til at sikre, at dansk it-forskning har stor gennemslagskraft internationalt, og at de århusianske kandidater og ph.d.er er efterspurgte både nationalt og internationalt.
   Mindst lige så interessant er det, at Aarhus Universitet bringer hele sit brede teoretiske fundament i spil på Katrinebjerg. Her arbejder dataloger sammen med antropologer, læger, humanister, jordbrugskandidater, ingeniører osv. Tværfagligheden griber bredt ud på hele Aarhus Universitet, og det er med til at gøre Katrinebjerg interessant for både det lokale, regionale og globale erhvervsliv. Miljøet i it-byen består i dag af over hundrede små vækstvirksomheder og en række store internationale virksomheder som f.eks. Bang & Olufsen, LEGO og ikke mindst Google, der netop har valgt Katrinebjerg som hjemsted for firmaets afdeling i Danmark.
   Aarhus Universitet har en ambition om at være katalysator i en proces, hvor travle forskere skal bringes sammen med nystartede virksomheder, eller grundforskning måske skal udmøntes som konkrete forretningsplaner. Derfor tilbyder Katrinebjerg også efteruddannelse inden for en lang række områder, f.eks. it-sikkerhed, digital æstetik og vidensdeling i organisationer for også at støtte op om den livslange læring på it-området.
   Aarhus Universitet ønsker at stå som garant for et samarbejde, der både er med til at bringe universitetets viden direkte ud til virksomhederne og samfundet, og som samtidig skaber bedre miljøer for uddannelse og forskning i verdensklasse. Det er it-byen på Katrinebjerg et rigtigt godt eksempel på.


God jul og godt nytår.