Aarhus Universitets segl

Åben dør for erhvervslivet

Overførsel af viden og teknologi til erhvervslivet har høj prioritet på Aarhus Universitet. Med en ny og fælles hovedindgang for erhvervslivet vil universitetet gøre samarbejdet med offentlige og private virksomheder endnu bedre og mere smidigt.

 

Af Hans Plauborg

– Vores mål er at fungere som en slags tolke, der binder erhvervslivet og forskerne bedre sammen, siger Flemming Kobberøe Fink. Han er centerdirektør for Technology Transfer & Entrepreneurship (TTE), som er den centrale enhed på Aarhus Universitet, der bl.a. fremmer og understøtter forskningssamarbejder mellem universitetet og erhvervslivet.
    Oversættelses- eller tolkningsopgaven skal tages helt bogstaveligt, forklarer han.
   – Folk i en lille eller mellemstor dansk virksomhed taler typisk ikke samme sprog som en forsker. Derfor kan de ikke forklare forskerne, hvilken viden og hvilke kompetencer de har brug for. Ofte kan de måske ikke engang forklare det over for sig selv. Men det kan vi hjælpe med. Vi kan lave en behovsafdækning og en kompetenceafklaring for virksomheden og derefter få det formuleret over for de relevante faglige miljøer på universitetet. Endelig kan vi hjælpe med at lave en samarbejdsaftale i et sprog, som både forskerne og erhvervslivet kan forstå, siger Flemming Kobberøe Fink.

 

Tydelig hoveddør
"Hvor er hoveddøren?" er et spørgsmål, man kan høre fra folk, der vil i kontakt med universitetet. Når det gælder erhvervslivets hoveddør, er svaret i dag klokkeklart. Det er Technology Transfer & Entrepreneurship, som siden nytår er blevet styrket med flere aktiviteter under sig. Det gælder blandt andet AU OutReach, der tidligere stod for erhvervssamarbejder på Det Humanistiske Fakultet, men som nu tilbyder kurser og forskningsbaseret rådgivning i regi af hele universitetet.
   – Det er ikke sådan, at vi sidder og venter på, at telefonen skal ringe. Universitetet og AU Outreach skal selv være opsøgende, når det gælder kontakten til erhvervslivet, siger projektleder Lars Frølund.
    AU OutReach tilbyder p.t. kurser inden for emnerne Kreativitet og Innovation, Organisation og Ledelse, Adfærd og Kommunikation samt Velfærd og Sundhed. Desuden kan virksomheder og organisationer via AU OutReach købe forskningsbaseret rådgivning og hjælp til at finde den rigtige viden og den rigtige forsker i forhold til deres ønsker og behov.

Tilfredse samarbejdspartnere
Henrik Vagner, der er HR-chef i Økonomi- og Erhvervsministeriet, deltog sidste år i AU OutReach-kurset "Kommunikation, autoritet og værdier i ledelse".
   – For mig var det et kvalitetsstempel, at underviserne var universitetsforskere og ikke "bare" selvstændige konsulenter, som det oftest er, når vi sender medarbejdere på kursus. Fagligheden var høj, og der var et godt miks af deltagere fra den offentlige og den private sektor, siger Henrik Vagner.
    Christian Mølgaard, der er juridisk chef i Århus Kommune, har også deltaget i kurser i OutReach-regi. Han hæfter sig ved, at universitetet ved at samle aktiviteter rettet mod erhvervslivet fremstår mere tydelig og professionel.
   – Aarhus Universitet er jo en gigantisk organisation, der kan være svært at finde rundt i. Jeg tror, det er meget vigtigt med en fælles hoveddør, når det gælder erhvervssamarbejde, siger han.

Viden i anvendelse
Den melding glæder centerdirektør Flemming Kobberøe Fink sig over.
   – TTE-centerets mission er jo at leve op til det ansvar, universitetet har for at få bragt viden i anvendelse i dansk erhvervsliv. Det kan være gennem kursusvirksomhed og kompetenceudvikling af de højtuddannede medarbejdere, men det kan også være gennem forskningssamarbejder, arbejdet med at sikre patenter eller ved at hjælpe vores studerende med at tænke iværksætteri ind i deres uddannelse. Det er en bred palet af vigtige opgaver, som vi tager meget alvorligt, og med den nye organisation er vi gearet til at løse dem endnu bedre fremover, siger Flemming Kobberøe Fink.

www.outreach.au.dk/


For at lette erhvervslivets indgang til universitetsverdenen tilbyder AU Outreach bl.a. en såkaldt One Stop Service. Er man tvivl om HVEM – HVAD – HVOR på Aarhus Universitet, er man via denne service kun ét skridt fra den viden eller forsker, man har brug for.

outreach.au.dk/vi-tilbyder/one-stop-service/


Aarhus Universitets center for Technology Transfer & Entrepreneurship (TTE) faciliteterer og understøtter teknologioverførsel fra universitetet til det danske og internationale erhvervsliv. Aarhus Universitet er medstifter af University Technology Network www.uni-tech-net.dk hvor en stor del af universitetets tilgængelige teknologier præsenteres. Derudover bidrager DJF Tech Trans til teknologioverførsel på det jordbrugsvidenskabelige område.

www.au.dk/samnav/teknologioverfoersel/