Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet skal slankes

Aarhus Universitet skal have færre hovedområder og færre institutter. Målet er mere tværfaglighed på universitetet, siger rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, der sammen med universitetets bestyrelse og lederne af de ni hovedområder har skudt gang i diskussionen om en stor faglig og organisatorisk udviklingsproces.
   – Vi er ikke i tvivl om, at vi kan opnå endnu stærkere miljøer med stor gennemslagskraft på det globale vidensmarked, hvis vi forenkler strukturen, siger Lauritz B. Holm-Nielsen.
    Han understreger, at Aarhus Universitet står rigtig godt de steder, hvor der er opstået stærke samarbejder på tværs af faglige grupperinger, og derfor skal der arbejdes på at nedbryde nogle af de interne faggrænser, så der bliver skabt grobund for endnu flere tværfaglige dynamikker.
   – Nogle af de stærke universiteter, vi sammenligner os med, bl.a. Edinburgh, Uppsala og Utrecht, har også styrket sammenhængen i forskningen gennem lignende processer, siger Lauritz B. Holm-Nielsen.
    Aarhus Universitet består i dag af ni hovedområder, ca. 70 institutter og 25-30 centre. Målet er at reducere antallet af hovedområder til mellem 3-5. Det vil bl.a. også forenkle administrationen, forudser rektor.
   – Ledelsesmæssigt kan man lave en sammensmeltning af rektoratet og fakultetsledelserne. Den model vil klart styrke universitetsledelsens vidensgrundlag, fremme den tværgående tankegang og gøre det nemmere at trække på samme hammel, siger han.