Aarhus Universitets segl

Leder: Aarhus Universitet i forandring

Af Lauritz B. Holm-Nielsen
Rektor

Aarhus Universitet har netop igangsat en meget omfattende faglig udviklingsproces – måske den største i universitetets mere end 80-årige historie. Det gør vi, fordi vi ønsker at ruste universitetet til den øgede konkurrence, og vi gør det på et tidspunkt, hvor universitetet står stærkt både fagligt og økonomisk.
    Universitetssektoren oplever i dag meget stor politisk bevågenhed og har opnået anerkendelse som en meget væsentlig aktør i den samfundsmæssige og teknologiske udvikling. Vi forventer, at universiteterne både nationalt og ikke mindst i EU-sammenhæng vil opleve et vækstscenarium med en stærk forøgelse af forskningsmidlerne. Måske en fordobling over de næste 10 – 20 år. Dertil kommer en forøget tilgang af nye studerende og stigende behov for grundlæggende viden for samfundets sektorer.
    Den vækst skal Aarhus Universitet selvfølgelig være en del af. Vi skal fortsat kunne løse de store opgaver, som vores samfund i global konkurrence med rette stiller, og følge ambitionen om at stå stærkere i gruppen af internationale forskningsuniversiteter, så vi fortsat kan tiltrække de bedste forskere og undervisere og de dygtigste studerende.
    Den nye organisation skal skabe mere rum og frihed for den enkelte forsker, styrke de kreative miljøer og øge kvaliteten og samspillet mellem grundforskning, strategisk forskning og anvendt forskning. Samtidig ønsker vi at nedbryde de både synlige og usynlige barrierer, der i dag kan virke hæmmende på de studerendes uddannelsesvalg, og således være med til at sætte standarden for fremtidens fleksible uddannelsesmiljø på universiteterne.
    Rent organisatorisk sigter vi mod en mere enkel struktur med langt færre fakulteter og institutter end dem, vi har i dag. Der er ikke tvivl om, at Aarhus Universitet kan opnå endnu stærkere miljøer med stor gennemslagskaft med en forenklet organisation. Universitetet står bl.a. godt de steder, hvor der er opstået stærke samarbejder på tværs af faglige grupperinger, og derfor arbejder vi på at nedbryde nogle af de interne faggrænser og skabe grobund for denne tværfaglige dynamik. Nogle af de stærke universiteter, vi sammenligner os med, bl.a. Edinburgh, Uppsala og Utrecht, har også styrket sammenhængen i forskningen gennem lignende processer.
    Geografisk skal Aarhus Universitet have en hovedcampus i Århus omkring Universitetsparken og en stærk campus i Emdrup/København, der også skal omfatte andre fag og aktiviteter end de nuværende. Dertil kommer forsøgsstationer og forskningsfaciliteter på udvalgte lokaliteter.
    Vi ønsker med de europæiske universiteters Magna Chartas ord at være et kritisk, socialt ansvarligt eliteuniversitet, der sikrer medarbejdere og studerende optimale rammer til at arbejde og studere. Det bliver naturligvis en krævende proces, såvel økonomisk som tidsmæssigt, og det vil medføre strukturelle og kulturelle forandringer for både ledere og medarbejdere på hele Aarhus Universitet. Men målet er klart: Aarhus Universitet skal være et internationalt, moderne og kvalitetsbevidst universitet med en kultur båret af generøsitet og åbenhed over for eksterne samarbejdspartnere. Og det gælder naturligvis specielt universitetets mange alumner.