Aarhus Universitets segl

En omfattende reform af Aarhus Universitet

Leder:

Det danske universitetslandskab er under hastig og omfattende forandring, og Aarhus Universitet har været i konstant udvikling og forandring siden de store fusioner i 2006 og 2007. Fusionerne gav Aarhus Universitet en ny mangfoldighed og styrke til at spille en stadig større rolle i det danske samfund og til at indgå i det globale netværk af universiteter.

Men selvom Aarhus Universitet i dag står stærkere end nogensinde på universitetets fire satsningsområder: forskning, uddannelse, talentudvikling og videnspredning, så er der en række eksterne omstændigheder, der udfordrer universitetssektoren, herunder:

• Klar politisk fokus på, at viden er vejen til udvikling og vækst, og at uddannelsesniveauet i samfundet derfor skal styrkes.
• Stigende national og international konkurrence om forskningsmidlerne.
• Stigende konkurrence om de bedste forskere, medarbejdere og studerende.

Derfor har vi på Aarhus Universitet netop taget et afgørende skridt til at styrke den faglige dybde og bredde. Grundlaget har været en omfattende og åben faglig udviklingsproces, der har involveret først og fremmest medarbejdere, men også indspil fra studerende og eksterne eksperter. På den baggrund har rektoratet udarbejdet en plan for ændringer af universitetets organisation og ledelse m.v., og den har bestyrelsen nu tilsluttet sig. Det betyder bl.a., at de nuværende ni hovedområder i
begyndelsen af 2011 nedlægges og omorganiseres i fire nye stærke hovedområder med både brede faglige og uddannelsesmæssige kompetencer:

Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab – etableres hovedsageligt ved sammenlægning af det nuværende Teologiske Fakultet, Humanistiske Fakultet, og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.
Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi – etableres som udgangspunkt ved sammenlægning af det nuværende Naturvidenskabelige Fakultet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og Danmarks Miljøundersøgelser.
Aarhus Faculty of Health Sciences, Sundhedsvidenskab – er primært en
fortsættelse af det nuværende Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
Aarhus School of Business and Social Sciences, Erhverv og Samfundsvidenskab – etableres grundlæggende ved sammenlægning af det nuværende Samfundsvidenskabelige Fakultet og
Handelshøjskolen.

Med betegnelsen ”school” signaleres stærke bånd til erhvervslivet og businessmiljøet, samtidig med at det nye hovedområde bevarer de stærke miljøer og uddannelser i jura, psykologi, statskundskab og økonomi.
Den nye overordnede organisation er første etape i den faglige udviklingsproces. De endelige snitflader mellem hovedområderne og etableringen af færre og større institutter samt ny studienævnsstruktur fastlægges senere på baggrund af et intensivt fagligt analysearbejde.

Analysen skal med udgangspunkt i den faglige dybde, styrke forsknings- og uddannelsesprofilen og på basis heraf bidrage til udvikling og styrkelse af den samlede videnudveksling fra universitetet. Sidst, men ikke mindst, vil Aarhus Universitet styrke den strategiske ledelse i hele organisationen for at opnå størst mulig tværfaglig synergi.

Med vedtagelse af første etape af den faglige udviklingsproces har Aarhus Universitet lagt fundamentet til en meget enkel og fleksibel organisation, der modsvarer de udfordringer, som universitetet står over for fagligt, ledelsesmæssigt og økonomisk – den måske største faglige reform, et dansk universitet nogensinde har gennemført med udgangspunkt i de forventninger,
samfundet – nationalt og internationalt – har til Aarhus Universitet.

Lauritz B. Holm-Nielsen
Rektor