Aarhus Universitets segl

Leoparderne i Universitetsparken

Ny bog fortæller i ord og billeder historier fra Parkkollegiernes 75-årige historie. Hovedvægten ligger på kollegianernes liv og levned i tre tidsepoker.


Af Hans Plauborg

Når kollegierne i Universitetsparken den 18. september fejrer 75 års jubilæum sker det bl.a. med udgivelsen af bogen Leopardspor – Kollegierne i Universitetsparken i Århus 1935-2010. Forfatteren er en tidligere kollegianer, nemlig ham der boede på Kollegium II, 3. gang, værelse 90, 1952-1956.
– Det krævede ikke megen betænkningstid at sige ja tak til opgaven, siger Henning Lehmann – den tidligere kollegianer, teolog af uddannelse og sidenhen bedst kendt som Aarhus Universitets længst siddende rektor (1983-2002).

Kollegiernes indre liv
Rammerne for opgaven med bogen var enkle: maks. 150 sider og mange billeder.
– Vi ville gerne give Henning Lehmann helt frie hænder inden for den meget løse ramme, fortæller kasserer i Parkkollegiernes bestyrelse Jørgen Dissing.
De ”frie hænder” har Henning Lehmann benyttet til at lave det, han kalder et stykke ”impressionistisk historieskrivning”, altså nogle indtryk af de vigtige hovedlinjer og nøglepunkter i kollegiernes historie.
– Jeg valgte hurtigt, at hovedvægten skulle ligge på kollegiernes indre liv og kollegianernes vidnesbyrd om det liv. De mere organisations- og beslutningshistoriske vinkler på Parkkollegierne er allerede beskrevet i universitetshistorikeren Palle Lykkes bog By og universitet, siger Henning Lehmann, hvis kildemateriale rummer alt fra erindringslitteratur og skønlitteratur (bl.a. Tage Skou-Hansens romaner) til køkkenprotokoller og andre kilder i den mere kulørte genre. Han understreger, at bogen ikke er et skønmaleri af kollegielivet. For eksempel tager han også fat i spørgsmålet om det gruppepres, der kan opstå i et lille fællesskab på et kollegium.

Tre kollegier, tre perioder

Udgangspunktet for beskrivelserne er tre syvårsperioder fra den tidlige, midterste og seneste periode (1936-42, 1969-75, 2003-09), hvor liv og levned på tre forskellige kollegier foldes ud. Henning Lehmann fortæller, at de tre kollegiegange (II, 2. gang, V, 1. gang og VIII, 3. gang) bl.a. er valgt ud fra, hvor der var mest kildemateriale.
– Jeg har ikke valgt dem ud fra, hvor der boede studerende, som senere blev kendte eller berømte. Men det er klart, at når man sidder med kildematerialet, så falder man selvfølgelig over visse personligheder, og for eksempel fylder Poul Borum noget i et af kapitlerne, siger Henning Lehmann.

”Sex leoparder på rad”
Og så er der lige det med bogens titel – Leopardspor. Titlen refererer ikke til esoteriske udklædningsfester blandt kollegianerne, men derimod til en sang fra 1948 af daværende kollegianer og stud.mag. Niels Nedergaard. I sangen, der handler om ”kollegielivets guder”, omtales de dengang to gange tre kollegier som ”de sex leoparder på rad”.
– Når man for sit indre øje genkalder sig, hvordan Universitetsparken tog sig ud sidst i 1940’erne med det endnu beskedne antal huse, er billedet af de ”sex leoparder på rad” ganske prægnant. Hertil kommer så, at leoparden træder let, ”på kattepoter”, hvilket jeg også har forsøgt at gøre i denne bog, siger Henning Lehmann.

Leopardspor
– Kollegierne i Universitetsparken i Århus 1935-2010
Henning Lehmann
150 sider, 100 kr. (ved forudbestilling indtil
1. september, derefter 150 kr.)
Aarhus Universitetsforlag
Kan bestilles på www.unipress.dk

Jubilæumsreception

Parkkollegierne fejrer 75 års jubilæum lørdag d. 18. september 2010 med en reception fra 13-16 i og omkring Eforen, Karl Verners Vej 2 i Universitetsparken.
Tidligere rektor, professor Henning Lehmann, vil præsentere sin nye bog om kollegierne, og du kan se planerne for fornyelse og ombygning af kollegierne.
Der vil blive serveret en bid mad samt vin, øl og vand til tonerne af traditionel jazz.
Af praktiske hensyn beder vi om tilmelding på: www.koll.au.dk/75aar