Aarhus Universitets segl

Møder ødelægger videndeling

Megen videndeling i moderne netværksbaserede og tværfaglige organisationer skaber ingen værdi, fordi den foregår hulter til bulter og uden struktur.
Det siger Christian Waldstrøm, der er lektor på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB). Hans seneste resultater fra netværksanalyser i en dansk kommune viser, at der er et kæmpe spild i organisationens videndeling. På grund af en række krav ude- og oppefra bliver der holdt møder og udvekslet kommunikation på kryds og tværs, men hver tredje af de relationer, medarbejdere har i løbet af en arbejdsdag, skaber ingen værdi – hverken arbejdsmæssigt eller socialt. En af de afdelinger, der fik foretaget sådan en undersøgelse, vil sågar afskaffe alle ikke-nødvendige møder efter sommerferien, og så kun holde dem, der rent faktisk bliver savnet.

Ikke tid til samarbejde

I undersøgelsen spurgte Christian Waldstrøm bl.a. folk om, hvem de gerne ville samarbejde mere med for at blive mere effektive i arbejdet. På den måde kan man se, hvem folk søger sammen med i organisationen.
– Vi kunne se, at der mange steder er behov for mere kontakt og bedre kommunikation, siger han og fortsætter.
– Men når vi så spurgte, hvorfor de ikke bare greb telefonen og fik fat i de folk, sagde 90 procent: ”Det kan vi ikke. De har ikke tid, for de sidder i møder.” Man kunne uden tvivl få meget bedre videndeling i en organisation, hvis man gav folk tid og plads til at finde hinanden frem for at tvinge samarbejde ned over hovedet på dem, konstaterer Christian Waldstrøm.