Aarhus Universitets segl

Erhvervslivet vil have bæredygtig forskning og uddannelse

På Handelshøjskolen høster man frugterne af skolens strategi ”Bæredygtig vækst gennem innovation” fra 2009. Globale virksomheder efterspørger nu mere viden fra samme skuffe.


16 nye valgfag og uddannelser med fokus på bæredygtighed. En lang række nye forskningsprojekter om bære­dygtighed inden for f.eks. ansvarlige investeringer, logistik, marketing, jura, økonomi og kommunikation. Det første studenternetværk i Århus inden for området og flotte besparelser på el og varme.
Handelshøjskolen ved Aarhus Universitet har gennem de seneste to år skabt en række markante resultater med udgangspunkt i strategien fra 2009, ”Bæredygtig vækst gennem innovation”.
– Det globale samfund har med den økonomiske krise og klimakrisen fået en kraftig advarsel mod bare at bruge løs af ressourcerne. Derfor er mange virksomheder og organisationer i dag i gang med at omstille sig, så de kan skabe en mere bæredygtig form for vækst, og der kan vi bidrage med ny viden, siger dekan Børge Obel.

Behov for nytænkning

Det er langtfra nogen enkel problemstilling at omstille en virksomhed – eller et samfund – til at tænke i flere bundlinjer end kun den økonomiske – populært kaldet people, planet, profit.
– Det kræver nytænkning at skabe en vækst, der ikke slider unødigt på ressourcerne, og stærke faglige og analytiske kompetencer for at kunne forudse de samfundsmæssige konsekvenser af sine handlinger, forklarer dekan Børge Obel.

Efterspørgsel på kandidater

I dag bekræfter store globale virksomheder som Mærsk, Grundfos, PricewaterhouseCoopers (PWC) og den tyske it-gigant SAP utvetydigt over for Handelshøjskolen, at der er brug for mere forskningsbaseret viden om, hvordan virksomheder og organisationer kan skabe fortsat vækst uden at ødelægge miljø og mennesker.
De efterlyser dimittender med viden om og forståelse for de store globale og ressourcemæssige udfordringer, som virksomheder kæmper med i dag. Det kræver nye tværgående kompetencer og lederegenskaber.
Børge Obel ser derfor store muligheder for AU inden for det bæredygtige område:   
– Den internationale efterspørgsel på ”bæredygtige kandidater” vil stige markant de næste år. Med Den Faglige Udviklingsproces har AU skabt et spændende fundament for nye tværgående forsknings- og uddannelsestiltag, hvor man f.eks. kombinerer naturvidenskabelig og teknisk viden med business- og samfundsvidenskabelig viden inden for økonomi, jura, kommunikation, nye forretningsmodeller og logistik, forbrugeradfærd.