Aarhus Universitets segl

Millionbevilling til forskning i økonomiske argumenter

Velux Fonden har bevilget knap fem millioner kroner til det treårige forskningsprojekt ”Økonomisk argumentation – økonomiens konflikt med religion og naturvidenskab som videns- og autoritetsinstanser”. Lektor Mikkel Thorup fra Institut for Filosofi og Idéhistorie er leder af projektet, der handler om, hvordan økonomien voksede frem og i 1750erne blev en selvstændig videnskab. Projektet undersøger, hvordan økonomien hentede sine argumentationsmidler ved at gå på jagt i religionens og naturvidenskabens sproglige forrådskammer – for så i anden omgang at argumentere op imod og stå i modstrid til religion og naturvidenskab. Det skal forskerne undersøge ved at se på fortidens tekster og udsagn, hvor debattører har gjort sproglige lån og overtaget begreber eller præget dem med et decideret nyt indhold.
­– Fortidens debatter kan fortælle os historien om, hvordan økonomien blev til et selvstændigt vidensområde – et område, der i dag sommetider konkurrerer direkte om religionens og naturvidenskabens autoritet. Med mere viden om, hvordan det er blevet et argument for noget, at ”det er økonomisk”, får vi også en bedre mulighed for at forstå, hvad der i dag er på færde, når økonomien er i konflikt med religionen og naturvidenskaben, siger Mikkel Thorup.

Økonomiske forhold

Projektet består af tre delprojekter, der periodemæssigt når omkring renæssancens Italien, kolonitidens Europa og 1900-tallets USA, mens der opspores argumentation og debatter om økonomisk praksis så forskellige steder som i klosterlivet, tidlige statsteorier, den amerikanske offentlighed og bilindustri. Ét delprojekt skal analysere, hvordan økonomien har været begrundet med religiøse begreber og argumenter hentet fra naturfilosofi; et andet delprojekt behandler kolonitiden, hvor økonomien blev knyttet til forestillinger om et særligt civiliseret Europa, hvortil naturvidenskab og religion kun var trin i en overstået udvikling. I det tredje delprojekt undersøges den forestilling om økonomien som en streng naturvidenskab om markedskræfter og økonomiske naturlove, der i 1900-tallet vokser frem i især offentlige amerikanske debatter.