Aarhus Universitets segl

Viden skal bekæmpe fattigdom i udviklingslande

Leder:

Det er af afgørende betydning for udfaldet af strategier for fattigdomsbekæmpelse, at der bliver brugt ressourcer på at opbygge lokale universiteter, som kan fremme udviklingen af socialt, økonomisk og økologisk bæredygtige samfund. Derfor har Danske Universiteter skabt et nyt initiativ under navnet ”Building Stronger Universities in Developing Countries”.
Initiativet er udviklet i samarbejde mellem Danske Universiteter og Udenrigsministeriet, og i det netop fremlagte finanslovsforslag er det blevet tildelt 53 millioner kroner i 2011 og 2012 samt 90 millioner kroner i 2013 og 2014.
Universiteterne har kortlagt danske kapaciteter og videnskabelige styrker i forhold til udviklingslandene og har valgt at koncentrere samarbejdet med udviklingslandene på fire videnskabelige platforme:

 • Human health
  med professor Flemming Konradsen,
  Københavns Universitet, som formand
 • Growth and employment
  med professor Sven G. Sommer,
  Syddansk Universitet, som formand
 • Environment and climate
  med professor Erik Jeppesen,
  Aarhus Universitet, som formand
 • Stability, democracy and right
  med lektor Jens Seeberg,
  Aarhus Universitet, som formand.


Lande som Brasilien, Indien og Kina investerer lige nu enorme summer i uddannelse og forskning. Det gør de netop i erkendelse af, at vidensopbygning er en forudsætning for at etablere et velfærdssamfund i stedet for et samfund med en lille veluddannet elite og store dele af befolkningen beskæftiget i et forarmet landbrug eller som dårligt betalte industriarbejdere.
At viden er lig med vækst, efterlader desværre en række udviklingslande i en håbløs situation, fordi de ikke har de økonomiske forudsætninger til at indløse en billet til det videns- og velfærdstog, der lige nu buldrer derudad. Yderligere udfordret af klimaændringer, der bl.a. besværliggør fødevareproduktion, står mange – specielt afrikanske – udviklingslande tilbage med store interne konflikter mellem befolkningsgrupperne. Konflikter, der ofte ender i meningsløse krige med enorme tab, ødelæggelser og store folkevandringer til følge.
Dansk udviklingspolitik kan spille en vigtig rolle i forhold til at lukke den enorme videnskløft mellem verdens rigeste og fattigste lande.
De danske universiteter har en lang tradition for partnerskaber med institutioner i udviklingslandene, og vi skal udnytte den styrke, det gode omdømme og den globale anerkendelse, som de danske universiteter i dag nyder godt af i mange udviklingslande. Det vil øge relevansen og virkningen af de danske bidrag, når det handler om at booste vidensniveauet i udviklingslandene, således at de selv kan blive leverandører af kompetente og motiverede kandidater til at udfylde nøglepositioner i samfundet. Økonomisk vækst og øget velfærd kræver adgang til højt kvalificerede fagfolk, der kan innovere og tilpasse teknologi og viden i en given national sammenhæng.
”Building Stronger Universities in Developing Countries” er ikke kun nytænkende i forhold til dansk fattigdomsbekæmpelse i udviklingslandene. Det er også et enestående initiativ, fordi det for første gang er lykkedes at koncentrere den videnskabelige indsats fra alle danske universiteter på fire tværgående forskningsplatforme. Der er således al
mulig grund til at bakke op om dette initiativ.

Læs mere på: www.buildingstrongeruniversities.org

Lauritz B. Holm-Nielsen
Rektor