Aarhus Universitets segl

Campus lukker universitet

… næsten da. For Videnskabsministeriets nye forbud mod fupuniversiteter blev til på baggrund af sidste års medieomtale startet i disse spalter. Danmarks mest kendte af slagsen har dog lukket og slukket i mellemtiden.

 

Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk

En ny lovgivning fra videnskabsminister Helge Sander skal gøre betegnelsen ”universitet” til en beskyttet titel og dermed dæmme op for, at hvem som helst i Danmark kan nedsætte sig som højere læreanstalt og begynde at dele mere eller mindre lødige kandidatbeviser ud med ordet ”universitet” stemplet på brevhovedet.
  – Vi kan ikke i Danmark acceptere ”fupuniversiteter” og ”diplomfabrikker”. Derfor vil jeg stille forslag i Folketinget om at ændre lovgivningen, så retten til at anvende titlen universitet fremover skal være beskyttet, sagde Helge Sander i forbindelse med lanceringen af det nye initiativ.

Dansk fup i hele verden
Som beskrevet i Campus sidste år har især det danske Knightsbridge University været en torn i øjet på de udenlandske myndigheder, der undersøger universitetsdiplomers ægthed.
   Selv i Oregon, flere tusind kilometer væk, beskrev Alan Contreras, som bliver regnet for en de vigtigste eksperter i falske eksamenspapirer, dengang, hvordan han ofte fik opkald om universitetet fra Spentrup uden for Randers.
  – Folk ringer til os for at høre, om de kan bruge universitetets kandidatgrader, og så siger vi klart ”nej”. Nogle gange forstår folk ikke, hvorfor det er nødvendigt, at uddannelsesinstitutioner skal være godkendte, og så må vi jo forklare dem det, sagde han dengang til Campus og slog samtidig fast, at han flere gange havde spurgt de danske myndigheder om universitetet.
   En forespørgsel, der altså nu er blevet hørt.

Ekspert: en god begyndelse
Erik Johansson arbejder i det svenske Högskoleverket og er en af forfatterne bag den svenske rapport Bluffuniversitet och falska examensbevis. Han mener, at det danske forbud ser godt ud.
  – Forslaget minder meget om den lovgivning, der er vedtaget i Norge, og som vi fra Högskoleverket har forslået det svenske undervisningsministerium i maj i år.
   Ifølge Erik Johansson har lande som Irland, England og USA allerede en tilsvarende beskyttelse af universitetstitlen, og han ser den slags som en af vejene frem til at komme de globale fupuniversiteter til livs.

Er lukket
Noget tyder dog på, at Videnskabsministeriet ikke kommer på overarbejde, når det nye forbud skal håndhæves.
   For på hjemmesiden www.knightsbridgeuniversity.com, hvor man før kunne se reklamer for internationale doktorgrader og lange lister over glade alumner, bliver nye interesserede blot mødt af et simpelt ”under construction”-skilt. Danmarks mest kendte og måske eneste fupuniversitet har nemlig i god tid, inden videnskabsministerens nye lovgivning bliver vedtaget, trukket stikket ud for nye studerende.
   Om de genopstår i et andet land under et nyt navn og en mere lempelig lovgivning, må tiden vise.

 

Læs omtalen af fupuniversiteter i Campus nr. 20 fra 2008 på www.au.dk/avis/2008/campus-nr-20/fupuni