Aarhus Universitets segl

Hvad sagde videnskabsministeren egentlig?

Et debatmøde på Aarhus Universitet har sået tvivl om Charlotte Sahl-Madsens holdning til gruppeeksamen.
UNIvers har gravet en optagelse frem, der kan kaste lys over, hvad hun egentlig sagde.


Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk

Et helt almindeligt halvbesøgt debatmøde på Aarhus Universitet kan nu give videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen et mellemstort forklaringsproblem.
På mødet blev ministeren nemlig spurgt om sin holdning til gruppeeksamen og blev i Jyllands-Posten citeret for at svare, at ”Jeg vil ikke genindføre den gamle gruppeeksamensform, men vi kigger på, om der kan udvikles en eksamensform, som både tester de studerendes evner til samarbejde samtidig med, at den tester den enkelte studerende”.
Det var en udtalelse, som lynhurtigt blev tolket som lidt af en afvigelse fra regeringens ellers
håndfaste afvisning af enhver form for gruppeeksamen.
Det var dog også et citat, der næsten lige så tjept blev skudt ned af ministeren selv, der sagde, at hun på mødet havde talt om tværfaglighed og ikke om ”en eksamen, der tester de studerendes samarbejdsevner”.
En afvisning, der senere blev gentaget i blandt andet et folketingssamråd om, hvad ministeren egentlig havde sagt.
Nu viser en optagelse af debatmødet, som UNIvers har gravet frem, at ministeren rent faktisk brugte næsten præcist de vendinger ved mødet. Ministeren sagde, at hun ville finde en eksamensform, der tester, om de studerende kan ”performe som team”.

Dybt pinligt

En af dem, der undrer sig over hændelsesforløbet, er folketingsmedlem Kirsten Brosbøl (S). Det var netop hende, der efterfølgende kaldte videnskabsministeren i samråd om dennes holdning til gruppeeksamen. På mødet sagde Charlotte Sahl-Madsen, at hun ikke havde talt om en eksamen, der tester samarbejdsevner.
– Det er helt tydeligt, at Charlotte Sahl-Madsen gentagne gange i det, I har fundet frem, bruger ord som ”team performance” og ”samarbejdsgen” og en eksamensform, der kan teste det. I samrådet efterfølgende sagde hun, at det var mig, der havde misforstået hendes udtalelser, og at hun gerne vil korrigere. Men noget tyder jo på, at hun i stedet er fuldstændig på tilbagetog. Det er simpelt hen dybt pinligt, siger Kirsten Brosbøl.
Selv er Kirsten Brosbøl lige nu på barsel, men håber, at andre vil følge op på sagen.
– Vi har lige været vidne til en historisk stor næse til Lene Espersen, hvor hun har fået at vide, at man altså skal sige sandheden i Folketinget og i samråd. Så det nytter ikke noget, at ministrene på den måde prøver at køre om hjørner med os, siger hun.

Minister: Jeg talte om tværfaglighed

I en skriftlig kommentar til UNIvers står Charlotte Sahl-Madsen dog fast på, at hun ikke talte om at teste samarbejde, men om at teste tværfaglighed.
– Jeg synes, at det klart fremgår af det samlede citat fra debatten på Aarhus Universitet, som du har sendt mig, at det er det tværfaglige element, jeg havde fokus på. I den forbindelse brugte jeg formuleringen om at performe som team. Det indebærer jo mange ting. Formålet med dette er jo, at man kan samarbejde, men det var vigtigt for mig at understrege, at det ikke er samarbejdet i sig selv, man tester for – men samarbejdet på tværs af faggrænser, skriver Charlotte Sahl-Madsen.

Skudt sig selv i foden

Det var Studenterrådets formand Thea P. Frederiksen, der på mødet i Århus spurgte Charlotte Sahl-Madsen om gruppeeksamen. Hun forstår ikke, at ministeren efterfølgende ikke ville stå ved sit svar.
– Da hun umiddelbart svarede i salen, synes jeg og sikkert mange andre studerende, at det var positivt, fordi det var en noget anden holdning, end den tidligere minister Helge Sander havde stået for. Derfor kan man ikke være andet end skuffet over, at hun ikke vil stå ved sine udtalelser bagefter. Men hun er vel blevet banket på plads, siger hun.