Aarhus Universitets segl

April 2012

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (81)

April 2012 (1): Månedens billede: Første medicinske disputats 1952

Månedens billede er 60 år gammelt. Det stammer fra 17. april 1952, hvor det første lægevidenskabelige disputatsforsvar fandt sted, da reservelæge Villy Posborg Petersen forsvarede sin afhandling for den medicinske doktorgrad.

April 2012 (2): Universitetshistorisk jubilæumsudstilling

Ved Studenterrådets 80-års jubilæumsreception 16. marts 2012 stod Universitetshistorisk Udvalg for en lille særudstilling om rådets historie og leverede fotos til såvel receptionens løbende diasshow som næstformandens rådshistoriske causeri ved festen samme aften.

April 2012 (3): Grateful Dead i Stakladen for 40 år siden

16. april er der gået 40 år, siden det legendariske amerikanske vestkystband The Grateful Dead som led i en omfattende Europa-turné gav en forrygende koncert på Stakladens lille scene.

April 2012 (4): Troels Fink blev født for 100 år siden

Troels Fink blev født 18. april 1912. Fra 1942 til 1959 var han tilknytter Aarhus Universitet - først som lektor i Sønderjyllands historie, siden som docent og professor. Han var en af faget Statskundskabs founding fathers. I 1959 forlod han Aarhus og blev generalkonsul i Flensborg,

April 2012 (5): Svend Bundgaard blev født for 100 år siden

Svend Bundgaard, født 25. april 1912, blev ansat som professor i matematik ved det nyoprettede naturvidenskabelige fakultet i 1954 og kom til at spille en betydelig rolle i forbindelse med fakultetets udbygning. Bundgaard var AU's rektor 1971-1976.

April 2012 (6): Kjeld Philip blev født for 100 år siden

Kjeld Philip, født 3. april 1912, blev i 1942 den første dr.oecon. fra Aarhus Universitet, hvor han året efter blev professor i socialpolitik og finansvidenskab, inden han i 1949 forlod Aarhus til fordel for professorater i Stockholm og København samt ministerposter i ministerierne H.C. Hansen, Kampmann og Krag.

April 2012 (7): Lidt om det universitetshistoriske arbejde

I anledning af Universitetshistorisk Udvalgs 25-års jubilæum har dets mangeårige sekretær givet et interview til medarbejdere.au.dk om det universitetshistoriske arbejde gennem et kvart århundrede.

April 2012 (8): Skiftende tiders lønadministrative teknologi

I forbindelse med oprydning før lønadministrationens flytning har Universitetshistorisk Udvalg modtaget eksempler på hjælpemidler eller arbejdsredskaber, der repræsenterer den skiftende teknologi, som lønbogholderiet har gjort brug af fra 1960'ernes midte og ca. tre årtier frem.

April 2012 (9): Neurokirurgisk professorat oprettet for 60 år siden

1. april 1952 blev Richard Malmros (1905-2000) udnævnt til Aarhus Universitets første professor i neurokirurgi efter at have fungeret som overlæge i faget siden 1941. Samme dag udnævntes første professor i patologisk anatomi, mens første professor i fysiologi blev udnævnt 15 år tidligere, dvs. for 75 år siden.