Aarhus Universitets segl

Marts 2012

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (80)

Marts 2012 (1): Månedens billede: Bygningstegning marts 1932

For 80 år siden - i marts 1932 - blev tegningerne til Aarhus Universitets første bygning forelagt byrådet. Samme dag blev de præsenteret i den lokale dagspresse. Månedens billede er sakset fra Demokraten, Aarhus, 31. marts 1932.

Marts 2012 (2): Universitetshistorisk Udvalg 25 år

Universitetshistorisk Udvalg blev oprettet 26. marts 1987, dvs. for 25 år siden, og gik samme år i gang med at foretage erindringsinterview med personer, der havde oplevet det unge Aarhus Universitet. Den første i rækken var professor, dr.phil. Rudi Thomsen (portræt herover).

Marts 2012 (3): Formandsgalleri etableret på hjemmeside

I perioden 1928-1970 var Aarhus Universitet en selvejende institution med bestyrelse. Efter universitetsloven af 2003 er der igen indsat en bestyrelse som øverste myndighed. Universitetshistorisk Udvalg har udfærdiget et galleri over de hidtidige otte formænd.

Marts 2012 (4): Materiale vedr. Acta Jutlandica

I forbindelse med oprydning har Statsbiblioteket overdraget samling af tidligt materiale vedr. Acta Jutlandica (Aarhus Universitets officielle skriftserie) til Universitetshistorisk Udvalg.

Marts 2012 (5): Effekter fra Rektors gamle mødelokale

Ved oprydning forud for ombygninger i universitetsledelsens omgivelser er tryksager og andre effekter fra Rektors gamle mødelokale blevet overdraget til Universitetshistorisk Udvalg.

Marts 2012 (6): Lærdomshistorie fra 1700-tallet

I anledning af afholdelsen i denne måned af Århundredets Festival, hvor Folkeuniversitetet og Aarhus Universitet sætter spot på 1700-tallet, har vi fremfundet udvalgssekretærens artikel om den unge naturvidenskabsmand Henrich Steffens' studieophold i Bergen anno 1794.

Marts 2012 (7): Særtryk med dedikationer fra Germansk Institut

En ganske omfangsrig samling af særtryk med dedikation fremsendt eller overrakt til AU's tysk-professorer gennem langt over et halvt århundrede er på baggrund af biblioteksomlægninger blevet overdraget til Universitetshistorisk Udvalg.

Marts 2012 (8): Fotos fra ekskursion til Sandbjerg 1960

Cand.mag. Benny Adriansen har suppleret tidligere overdragelser med et varieret materiale med tilknytning til studieårene ved Aarhus Universitet (1958-1967), herunder fotos fra Historisk Instituts ekskursion til Sandbjerg 1960.

Marts 2012 (9): Strid mellem ledelse og professorer set før

Den standende debat med udgangspunkt i "Koldau-sagen" har lighedspunkter med "Løgstrup-sagen", der rullede i 1975.