Aarhus Universitets segl

November 2012

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (88)

November 2012 (1): Månedens billede: Fra Gøteborgstævnet 1947

AU Universitetshistorie har modtaget erindringer skrevet af økonomiprofessor H.P. Myrup (1924-2011). De er som helhed klausuleret til 2036, men vi har opnået tilladelse til at formidle fra de kapitler, der omhandler studenterlivet. Månedens billede stammer fra erindringsmaterialet.

November 2012 (2): Ny volontør hos AU Universitetshistorie

Stud.mag. Niels Dyrholm (f. 1986) er i oktober 2012 blevet tilknyttet AU Universitetshistorie som volontør mhp. at forberede og gennemføre erindringsinterviews med en række personer, som i sin tid var engageret i eller på anden måde havde forbindelse med Studenterfronten. Niels Dyrholm agter at skrive speciale om emnet.

November 2012 (3): Ny bog om Emdrupborgs bygningshistorie

En ny bog om historien bag den centrale bygning på Campus Emdrup har set dagens lys. Bogen er skrevet af forhenværende lektor Kirsten Reisby, der har haft sin gang i Emdrupborg gennem adskillige årtier.

November 2012 (4): Nyerhvervet materiale fra Teologisk Bibliotek

I forbindelse med nedlæggelsen af Det teologiske Bibliotek er der påny tilgået AU Universitetshistorie materiale vedr. bibliotekets historie - ikke mindst dets oprettelse - samt diverse andet materiale, herunder dette foto af Johannes Aagaard, som i regi af "Teologi for lægmand" underviser i Silkeborg 1969.

November 2012 (5): Første radioudsendelse fra provinsen

AU Universitetshistories samlinger er endnu en gang blevet beriget med materiale fra universitetets første filosofikumskandidat, Steen Christiansen, herunder universitetsforkæmperen Axel Sneums radiotale 1929 om Aarhus, der fyldigt gjorde rede for, hvordan byen gødede jorden for et universitet.

November 2012 (6): Processioner og triumftog - svundne traditioner

AU Universitetshistories sekretær har i AUgustus 2, 2012 under overskriften "Fra processionernes og triumftogenes tid" skrevet om svundne tiders kollegietraditioner i forbindelse med afsluttende eksamener og specialeafleveringer.

  • Læs artiklen og se flere billeder >