Aarhus Universitets segl

Juli 2013

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (96)

Juli 2013 (1): Månedens billede - Studenterforeningens fødsel 1928

21. juli 1928 blev Studenterforeningen i Aarhus oprettet af ældre akademikere i byen. Det er i denne måned 85 år siden, og det markerer vi ved at vise Jens Ravnholms tegning fra Demokraten. Studenterforeningen i Aarhus henslumrede i 1970'erne,

Juli 2013 (2): Et nyerhvervet rektor-skrivebord fra o. 1946

AU Universitetshistorie er kommet i besiddelse af det ene af to borde, som indtil videre må anses for at være blevet anskaffet omkring 1946 til brug for henholdsvis rektor og prorektor i deres kontorer i den nye hovedbygning.

Juli 2013 (3): Arkitekt Mads Møller er død, 71 år

Arkitekt Mads Møller, søn af arkitekt C.F. Møller, døde i juni. Han er arkitekten bag flere markante byggerier ved Aarhus Universitet, bl.a. Nobelparken og Søauditorierne. (Foto Universitetshistorisk Udvalg 31.10.2004).

Juli 2013 (4): 50 år siden faget Botanik blev oprettet

1. juli 1963 oprettedes faget Botanik ved Aarhus Universitet, idet Kai Larsen nævnte dato blev udnævnt til professor i faget. Det første par år fik faget tag over hovedet i Naturhistorisk Museums østfløj (herover).

Juli 2013 (5): Materiale fra undersøgelsesudvalg 1945

Professor Hakon Lunds materiale vedr. det interne undersøgelsesudvalg, som efter besættelsen fik til opgave at undersøge AU-ansattes forhold til besættelsesmagten, er via docent emer. Henning Lund blevet overdraget til AU Universitetshistorie. Indholdet er stadig klausuleret.

Juli 2013 (6): Bodil Jørgensen, f. Rabbe, er død, 92 år

Endnu en af AU Universitetshistories trofaste informanter vedr. det unge Aarhus Universitet er afgået ved døden. Bodil Jørgensen, f. Rabbe donerede billedmateriale og gav erindringsinterview i flere omgange og var altid klar, når vi henviste eksempelvis journaliststuderende, som skulle lave video om studenterlivet ved AU omkring 1940.