Aarhus Universitets segl

Juni 2013

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (95)

Juni 2013 (1): Månedens billede: Fra dialektturen forsommeren 1940

Niels Åge Nielsen blev født 26. juni 1913 - for 100 år siden - og døde i 1986. Han blev cand.mag. i nordisk filologi i 1942 og kom under de sidste år af den tyske besættelse til at spille en vigtig rolle i den jyske modstandskamp. Her ses han i 1940, hvor han sammen med professor Skautrup og en lille snes andre studenter deltog i den såkaldte dialekttur.

Juni 2013 (2): Statsbiblioteket indviet 17. juni 1963 - for 50 år siden

61 år efter at Statsbiblioteket var blevet indviet i arkitekt Hack Kampmanns bygning på Bispetoften, indviedes Statsbibliotekets nye byggeri ved universitetet. Der havde længe været pladsproblemer i den oprindelige bygning, og da de primære brugere var forskere og studenter, var det nærliggende at realisere 1940'ernes planer om en placering op ad AU's hovedbygning.

Juni 2013 (3): K.E. Løgstrup blev ansat 1. juni 1943 - for 70 år siden

1. juni 1943 blev K.E. Løgstrup ansat i den stilling som professor i systematisk teologi, der som vist herover annonceredes i Statstidende i december 1942. I den anledning har vi fremfundet det tiltrædelses-interview, som Løgstrup gav til bladet stud.teol., og det kan nu læses som pdf-fil (4,4 MB).

Juni 2013 (4): Sange fra Kollegium 1, 3. gang (Sandkassen) 1962-1967

Ved kopiering er AU Universitetshistorie kommet i besiddelse af et omfattende sangmateriale fra "Sandkassen", dvs. 3. og øverste gang på Kollegium 1 i Universitetsparken. Uddraget herover stammer fra gangfest 7.10.1967 og drejer sig om de såkaldte skideindflytternes situation. Forstør ved klik på billedet.

Juni 2013 (5): Hvor hang mindetavlerne, spørges der ...

I "Nyt fra Universitetshistorien" (92) viste vi de nyerhvervede mindetavler for to af AU's pionerer. Flere har siden ønsket oplysninger om den bygning, hvori de sidst var ophængt. I den anledning har vi foretaget en let udvidelse af redegørelsen for Trøjborgkompleksets historie, der også omfatter aarhusiansk bryggerihistorie.

Juni 2013 (6): "Danmarks internationale ledelsesguru" død

Professor emer. i erhvervsøkonomi ved CBS og ekspert i ledelsesforskning Erik Johnsen er død, 84 år. Erik Johnsen blev cand.oecon. ved Aarhus Universitet i 1955 og var blandt de første, der i 1988 gav erindringsinterview om sin studietid til det nyoprettede universitetshistoriske udvalg.