Aarhus Universitets segl

Marts 2013

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (92)

Marts 2013 (1) Månedens billede: Professoren på hovedet

Gennem mange år var det ved den store årlige kollegiefest en fast tradition, at én bestemt person, nemlig kemiprofessor Hakon Lund, på et tidspunkt stod på hovedet mellem bordets flasker.

Marts 2013 (2): Rekruttering af studenter i 1920'erne og 1930'erne

Aktiv studenterrekruttering er ikke noget nyt fænomen ved Aarhus Universitet. Allerede ca. 80 år før, der var noget, som hed u-days og Det rullende Universitet, foregik der en aktiv hvervepropaganda - ikke ved åbent hus- eller besøgsarrangementer som nu, men gennem skriftlig præsentation af de århusianske herligheder.

Marts 2013 (3): HUMavisen sikret for eftertiden

På baggrund af et aktualitetskriterium har Arts besluttet at fjerne links til den hedengangne HUMavisen fra sin nyhedsside og samtidig overdraget publikationens elektroniske arkiv til AU Universitetshistorie. Herover ses overgangen til bladets brug af farveforsider i 2001.

Marts 2013 (4): Mindetavler over Ernst Frandsen og Peter Skautrup

I kølvandet på flytningen af AU Universitetshistories hovedarkiv for nylig blev et par ældre mindetavler over betydelige profiler ved Aarhus Universitet overdraget til samlingen.

Marts 2013 (5): Nyhedsblade fra Tandlægehøjskolen

AU Universitetshistorie har erhvervet en samling af nyhedsbreve mv. fra Århus Tandlægehøjskole 1981-1991. En del omhandler nedlæggelsesplaner 1983/1984 og 1988 samt fusionsplaner. Ved klik på billedet herover ses, at fusionen med Aarhus Universitet var en realitet i 1992.

Marts 2013 (6): Ingrid von Staffeldt afgået ved døden, 90 år

Forhenværende overlæge Ingrid von Staffeldt, der døde tidligere på året, gav i 2006 erindringsinterview til Universitetshistorisk Udvalg, hvor hun fortalte om det lægevidenskabelige studium i 1940'erne og om at bo på Marselisborg Studentergaard. Frem til brylluppet i 1949 var efternavnet Vernegaard Jensen.