Aarhus Universitets segl

Oktober 2013

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (99)

 

Oktober 2013 (1): Månedens billede: Arkitekt C.F. Møller 115 år

I denne måned er det 115 år siden, at Aarhus Universitets mangeårige arkitekt C.F. Møller kom til verden. Han blev født 31. oktober 1898 og fungerede som Aarhus Universitets arkitekt fra begyndelsen af 1930'erne til sin død i 1988. Vi markerer 115-året med Månedens billede fra 1933.

Oktober 2013 (2): Jubilæumsvideo: Aarhus Universitet 1928-2013

En række billeder fra AU Universitetshistories samling indgår i ny video om AU's historie. Videoen er frembragt i anledning af universitetets 85-års jubilæum, og det samme gælder en artikel i AU-gustus om, hvordan det hele begyndte i 1928.

Oktober 2013 (3): 31 flyttekasser med universitetsdirektørarkiv

Delvis som led i et fusionshistorisk indsamlingsprojekt har AU Universitetshistorie erhvervet universitetsdirektør-arkivet efter cand.jur. Stig Møller, der beklædte embedet som universitetsdirektør ved Aarhus Universitet i årene 1979-2007. Arkivets rummes indtil videre i 31 flyttekasser

Oktober 2013 (4): 70 år siden tyskerne beslaglagde parkkollegier

Den 2. oktober 1943 beslaglagde den tyske besættelsesmagt kollegierne i Universitetsparken og indrettede Gestapo-hovedkvarter i bygningerne. 250 kollegianere stod dermed uden tag over hovedet, men alle blev snart genhuset hos aarhusianere, der kunne undvære et værelse. Den tyske censur prægede i høj grad samtidens trykte omtaler af emnet.

Oktober 2013 (5): Radio anskaffet til kollegieværelse anno 1952

Frem til 1950 var det forbudt at have radio på værelserne i parkkollegierne. Radioapparatet herover var flunkende nyt, da ejeren - stud.theol. H. Lehmann - i 1952 flyttede ind på Kollegium 2. Apparatet, der derfor må karakteriseres som et af de første legale radioapparater indført efter forbudstiden, er i 2013 under overdragelse til AU Universitetshistorie.

Oktober 2013 (6): Nyerhvervet materiale vedr. legater

I forbindelse med oprydning er en mængde materiale vedr. legatregnskaber fra 1970'erne og 1980'erne blevet overdraget til AU Universitetshistorie, der i forvejen har en samling af materiale vedr. ældre tiders legater.