Aarhus Universitets segl

August 2014

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (109)

August 2014 (1): Månedens billede: Kollegium 1 stedfæstes aug. 1934

C.F. Møller var som altid ved den slags lejligheder iført sit ikoniske arkitektdress inklusive sixpence og plusfours, da han den 23. august 1934 - altså i denne måned for 80 år siden - havde taget byggeudvalget med på en spadseretur for at vise dem stedet, hvor det første parkollegium i Aarhus skulle opføres. Frem til 1962 blev der opført i alt ni kollegier i Universitetsparken.

 

August 2014 (2): Erindringer fra Tandlægehøjskolen 1959 og frem

Odontologen Thor Troest (f. 1931) blev knyttet til Århus Tandlægehøjskole i 1959, da den kliniske undervisning begyndte, og har siden på nærmeste hold fulgt stedets historie hen over fusionen med Aarhus Universitet i 1992. Han har nu givet et erindringsinterview til AU Universitetshistorie, således at minder fra det nuværende Institut for Odontologis forhistorie er bevaret for eftertiden.

August 2014 (3): 60 år siden Svend Bundgaard tiltrådte professorat

Den 1. august 1954 - dvs. for 60 år siden - blev Svend Bundgaard ansat som Aarhus Universitets første professor i matematik. Bundgaard skulle blive en af de drivende kræfter i udviklingen af Det Naturvidenskabelige Fakultet, som oprettedes få uger efter hans ansættelse, og han beklædte posten som universitetets rektor 1971-1976.

August 2014 (4): 100 år siden Tyge Søndergaard blev født

Kirurgen Tyge Søndergaard, som 27. august ville være fyldt 100 år, nød en kolossal respekt blandt kollegerne som foregangsmand inden for den aarhusianske thoraxkirurgi, og det er da også besluttet, at en vej ved det kommende DNU ved Skejby skal opkaldes efter ham - se Dagens medicin. Blandt hans yngre kolleger var Ole Fjeldborg, der førte kniven ved de første danske nyretransplantationer i 1964.

August 2014 (5): For 85 år siden: Første konkurrence om docentur

Da dr.phil. Ernst Frandsen 31. august 1929 blev udnævnt til docent i dansk litteratur ved Universitetsundervisningen i Jylland, skete det på baggrund af en konkurrence om docenturet. Konkurrencer blev afholdt, når en bedømmelseskomité ikke umiddelbart kunne indstille én af ansøgerne på bekostning af de øvrige. Konkurrencerne omfattede forelæsninger og udfærdigelse af en større afhandling.

 

August 2014 (6): Erindringer om studietid og ansættelse udgivet

Gennem en årrække modtog kandidatjubilarer sammen med invitation til universitetets jubilar-arrangementer en folder fra universitetshistorikeren med opfordring til bl.a. at nedfælde deres erindringer om studietiden. Speciallæge, dr.med., fhv. direktør Ib H.P. Andersen (f. 1936) fulgte opfordringen og har nu udgivet sine erindringer, hvoraf et par hundrede sider omhandler Aarhus-årene.