Aarhus Universitets segl

Januar 2014

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (102)

Januar 2014 (1): Månedens billede: Hygiejne oprettet for 75 år siden

1. januar 2014 er det 75 år siden, at faget Hygiejne blev oprettet ved Aarhus Universitet, og Månedens billede er valgt, fordi det viser den bygning, hvori det nye fag straks fik tag over hovedet fra 1939 og helt frem til 1953. Også faget Økonomi har haft adresse i bygningen.

Januar 2014 (2): Tysk krigsmateriel produceret 1936-1945

I forbindelse med jordarbejder i solgården ved Institut for Matematik blev der medio december 2013 halvanden meter under jordens overflade fundet et gasmasketornyster og et gasmaskefilter. Foreløbige studier tyder på, at genstandene er tyskproducerede og stammer fra perioden 1936-1945.

Januar 2014 (3): Læs ny artikel om kvindekollegier ved AU

I nyeste nummer af alumnemagasinet AUgustus fortælles der under den faste rubrik AU Retrospektivt om kvindekollegier ved Aarhus Universitet. Først var der Marselisborg Studentergaard og senere Kollegium 7. Se nyeste nummer af Augustus eller gå direkte til artiklen:

Januar 2014 (4): Endnu en af vore informanter er afgået ved døden

Fhv. overlæge, cand.med. Inger Nørholm (1930-2013) er død, 83 år. Inger Nørholm har i flere omgange til Universitetshistorisk Udvalgs/AU Universitetshistories samlinger doneret fotos, undervisningsmateriale og dagbogserindringer mv. fra studieårene ved Det Lægevidenskabelige Fakultet 1948-1957.

Januar 2014 (5): 75 år siden Harald Ingholt blev docent ved AU

Dr.phil. Harald Ingholt (1896-1985), der havde været med til at grundlægge dansk nærorientalsk arkæologi og blev verdenskendt blandt fagfæller, var en kort tid ansat som docent i Hebræisk ved Aarhus Universitet, nemlig fra 1. januar 1939 og til 1. september 1941. Han holdt samme år en række forelæsninger i USA og blev i 1942 ansat ved Yale University.

Januar 2014 (6): Nyerhvervelse: 1933-klokke fra vagtmesterbolig

Denne ringeklokke, der indtil ombygninger ultimo 2013 har befundet sig på ydermuren ved indgangsdøren til den tidligere vagtmesterbolig i Aarhus Universitets første bygning fra 1933, er blevet reddet for eftertiden og indgår nu i AU Universitetshistories samlinger.