Aarhus Universitets segl

Maj 2015

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (118)

Maj 2015 (1): Månedens billede: Studenterudflugt i 1940'erne

I dag er det vel de færreste akademiske foreninger ved Aarhus Universitet, der tør binde an med at invitere sine medlemmer på en éndags-cykeltur på hen ved 100 km, men så sarte var man bestemt ikke i 1940'erne. Månedens billeder viser de engelskstuderendes klub, som tog turen til Knudsø og tilbage til Aarhus igen via Norsminde Kro – og lidt køligt har det da vist været at dømme efter overfrakkerne.

Maj 2015 (2): 20 år siden AU fik sin første officielle hjemmeside

I en kort årrække var det engelske navn for Aarhus Universitet ikke Aarhus University, men University of Aarhus, og det var i det tidsrum, universitetet fik sin første hjemmeside. Den var på engelsk, men med en dansk underside, og den åbnede i 1995 og tog sig 1. maj 1995 sådan ud (pdf). Året før havde en uofficiel hjemmeside set dagens lys. I 2001 blev der indført et design for hjemmesiden, og i 2003 besluttedes det at anskaffe sig et CMS (Content Management System).

Maj 2015 (3): Nye bidrag til erindringsportalen

Opbygningen af den universitetshistoriske erindringsportal foregår løbende. Der er tale om erindringer vedrørende alle sider af universitetslivet. De senest tilkomne bidrag består af erindringer fra en Procol Harum-koncert i Stakladen for 44 år siden og en ny tidskriftsartikel med erindringer fra en mangeårig ansættelse på Fysiologisk Institut. Det er forfatteren af sidstnævnte, lektor em., dr.med. Otto Hansen, der ses herover.typo3/alt_doc.php?edit[tt_content][2057499]=edit&columnsOnly=bodytext, rte_enabled&noView=0&returnUrl=/index.php?id=1413244

Maj 2015 (4): Kuriøst arkivfund: 2 afholdsmænd anno 1928

Et ganske interessant bidrag til det spæde aarhusianske universitets studenterstatistik er for ganske nylig 'dukket op', dvs. blevet opdaget, for det har såmænd befundet sig i vore gemmer i nogle år, nærmere bestemt i arkivsamlingen vedr. den ene af de to nævnte studenterafholdsmænd, Steffen Christiansen. Han indledte sine studier i 1928 og blev året efter første jyske filosofikumskandidat. Udklippet stammer fra Afholdsbladet 10. juni 1929 og kan forstørres ved klik.

Maj 2015 (5): Professorat i Dogmatik oprettet for 70 år siden

Regin Prenter sagde i et erindringsinterview i 1987: "[...] da så fakultet var grundlagt [1942] med Munck og Hammershaimb som de eneste faste lærere, så ilede man videre med at få de to næste embeder besat: kirkehistorie, det var professor Lindhardt [...]. Selv var jeg ikke doktor, så jeg fik besked af Hoffmeyer [biskop og leder af den private teologiundervisning fra og med 1932], at nu havde jeg værsgo at få min disputats færdig, for nu ville embedet i dogmatik også snart komme [...]". Det blev besat for 70 år siden.

Maj 2015 (6): Materiale fra undervisningsassistent 1939-1946

Da sønnen af fhv. undervisningsassistent ved Aarhus Universitet Svend Mogensen (1896-1988) i 2014 overdrog materiale fra faderens virke ved Aarhus Universitet i årene 1939-1946 til AU Universitetshistorie, stillede han samtidig mere i udsigt, og der er da også netop blevet indleveret endnu en håndfuld interessante papirer foruden et antal AU-indbydelser, herunder den viste indbydelse til den ekstraordinært store festlighed, som skulle finde sted 11. september 1946.