Aarhus Universitets segl

August 2016

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (133)

August 2016 (1): Månedens billede: 80 år siden L. Einarson blev ansat

Da Lárus Einarson den 1. august 1936 blev udnævnt til professor i anatomi ved Aarhus Universitet, var der næppe nogen, der forestillede sig, at en AU-bygning en dag skulle blive opkaldt efter ham - hvilket vil ske i 2019. Det skulle da lige være ham selv, for en anekdote vil vide, at han - når han blev spurgt, hvorfor han aldrig havde skrevet disputats og altså var blevet dr.med. - altid svarede: "Jamen, kan De da sige mig, hvem der ville have formået at fungere som opponenter?"

August 2016 (2): Aarhus BSS runder 80 år den 1. august 2016

"Det Økonomiske og Juridiske Fakultet" oprettedes 1. august 1936 i og med, at dets første professorer blev ansat nævnte dato, og Økonomi fik i første omgang lokaler på Spanien 65, mens Jura blev klemt ind i universitetsbygningen. I 1969 blev navnet "Det Samfundsvidenskabelige Fakultet", og siden 2015 har det været "Aarhus BSS" - den daglige forkortelse af "School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet".

August 2016 (3): Første kvindelige cand.oecon. bliver 100 år

Grethe Philip (f. 14/8 1916) havde i 1935 påbegyndt det statsvidenskabelige studium ved KU, men fulgte med sin kommende mand, cand.polit. Kjeld Philip til AU, da denne i 1937 fik stilling som undervisningsassistent ved Økonomisk Institut, og hun kastede sig her over det året forinden oprettede økonomiske studium og blev som første kvinde cand.oecon. i 1941. I 2001 gav hun erindringsinterview til Universitetshistorisk Udvalg. Foto fra midten af 1940'erne.

August 2016 (4): Materiale vedr. Gellerupparkens Retshjælp

Ansatte ved Juridisk Institut igangsatte midt i 1970'erne et forskningsprojekt, hvis formål var på forsøgsbasis at etablere muligheder for at søge retshjælp i eget boligområde. Projektet kom til at hedde Gellerupparkens Retshjælp og var dengang en afdeling af Århus Retshjælp. Cand.jur. Bo Røyen var blandt de første jurister, som ydede rådgivning, og fra ham har vi modtaget materiale med tilknyning til projektet.

August 2016 (5): Nyerhvervede universitetshistoriske skuffedarier

Fra det, der engang kaldtes registraturen og senere studieadministrationen, og som i skrivende stund udgør en del af vicedirektørområdet Optagelse og Studiesystemer, er modtaget et ældre skuffedarium med indhold bestående af klausuleret materiale fra hedengangne årtier. Desuden er - i kølvandet på tidligere overdragelser af legetøj fra Torsten Dahls professorvilla i Universitetsparken - tilgået en dukkekommode med tilsvarende proveniens.

August 2016 (6): Arkivalier fra seniorforeningen NESTOR

Fra Seniorforeningen NESTOR er der modtaget arkivalsk materiale til den universitetshistoriske samling. NESTOR er en forening for pensionerede medarbejdere fra Aarhus Universitet samt ansatte, der er fyldt 60 år. Foreningen blev oprettet i 2005 med dette formål: ”Ved foredrag, diskussionsmøder og sammenkomster m.m. at give mulighed for at bevare kontakten til den tidligere arbejdsplads”. Materialet er i forsommeren 2016 på vegne af NESTORs bestyrelse blevet overdraget af fhv. overassistent Torben Johansen.

Arkiv for Nyt fra Universitetshistorien >                 Udvalgte mærkedage 2016 >                 Ønsker du at abonnere? Skriv til pl@au.dk