Aarhus Universitets segl

Legetøj fra Torsten Dahls professorvilla på Katrinebjergvej 3

Legetøjet har befundet sig i professor Torsten Dahls professorvilla på postadressen Katrinebjergvej 3 (i nordøstre ende af Universitetsparken - nedrevet i 1970'erne) og været anvendt af de syv dahlske børn - hvoraf det ældste fødtes i 1923 - og disses efterkommere gennem mange år. Genstandene må antages hovedsagelig at stamme fra 1930'erne.

Materialet er i oktober 2015 blevet overdraget på familien Dahls vegne af Elisabeth Glasius, Kokkedal.

Også billeder og arkivalier mv. med relation til Torsten Dahl er blevet overdraget.