Aarhus Universitets segl

Januar 2016

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (126)

Januar 2016 (1): Månedens billede: Jørgen Dich underviser i 50'erne

Som Månedens billede har vi valgt et fra en undervisningstime på Økonomisk Institut i slutningen af 1950'erne. For bordenden sidder professor Jørgen Dich (1901-1975), og situationen var typisk for Dichs undervisning, fortæller den person, som har overdraget os billedet, og som selv fulgte Dichs undervisningstimer i 1960'erne og oplyser, at Dich ikke bare gerne sad med lukkede øjne, men også konstant vippede på stolen - og i øvrigt ikke var meget for at bruge tavlen.

Januar 2016 (2): 95 år siden Universitets-Samvirket blev stiftet

Universitets-Samvirket, Aarhus blev stiftet 14. januar 1921 for at samle de kræfter i Aarhus, der arbejdede for, at byen skulle have et universitet. Det var i mange år forum for samarbejdet mellem universitet og by. I første omgang drejede det sig ikke mindst om kampen mod andre jyske byer, som også gjorde krav på at blive hjemsted for det jyske universitet, og siden drejede det sig om at skaffe midler til opførelse af AU-bygninger. Universitets-Samvirket blev nedlagt i 2015.

Januar 2016 (3): Informant og donator Stig Jørgensen død, 88 år

Med professor, dr.jur. Stig Jørgensens død har AU Universitetshistorie mistet en af sine betydeligste kilder til universitetets historie fra midt i 1940'erne og frem. Stig Jørgensen har i flere omgange givet erindringsinterview, hvilket bl.a. resulterede i bogen Et galt spektakel (2003), og han har overdraget større mængder af værdifulde arkivalier og effekter. Så sent som i oktober 2015 hjalp han os med oplysninger om en bestemt parkeringsplads anno 1947.

Januar 2016 (4): Arkivalier fra foreningen Historia af 1994

Historia - der kalder sig "de århusianske historiestuderendes forening" og som også i begyndelsen kaldte sig "Historia af 1994", fordi den afløste en tidligere forening med navnet "Historia" - har overdraget arkivalier fra foreningens aktiviteter gennem den første snes år til AU Universitetshistorie. Samlingen omfatter materiale vedr. møder og forlagsvirksomhed samt regnskabsmateriale.

Januar 2016 (5): 30 år med centrale statslige regnskabssystemer

Pr. 1. januar 1986 tog Aarhus Universitet et nyt regnskabssystem i brug, idet man overgik til Statens Centrale Regnskabssystem (SCR), som var blevet oprettet i 1979, og som med tiden skulle omfatte samtlige statsinstitutioner. I årene omkring år 2000 blev Statens Centrale Regnskabssystem afløst af Navision Stat. I information & debat nr. 1, 1986 fortælles der om universitetets overgang til SCR i 1986.

Januar 2016 (6): Besøg af AarhusGuiderne i magasinerne

Det var på baggrund af kendskabet til artiklen "Hvad universitetet gemmer" i Aarhus Universitets alumnenyhedsbrev af 11. september 2015, at der hos AarhusGuiderne opstod en interesse for at få nærmere besked om det universitetshistoriske indsamlingsarbejde, at se et udvalg af indsamlede genstande og at høre om universitetets historie. Besøget fandt sted ultimo november.