Aarhus Universitets segl

Maj 2019

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (166)

Månedens billede: Kollegieværelse for 70 år siden

Som overskrift på en side i et af sine fotoalbummer har stud.med. og senere overlæge Johannes Fossgreen skrevet: "Mit værelse forår 1949". Månedens billede stammer fra den serie af værelsesbilleder, som udfylder den pågældende side, og når vi har valgt det pågældende foto (eller for den sags skyld hele serien), hænger det ikke bare sammen med, at billederne i netop dette forår er 70 år gamle, men også, at interiøret synes at være det originale standardudstyr.

Universitetshistorisk sommerlæsning om bl.a. AU-professorers særheder

For små tre år siden (juli 2016) omtalte vi overlæge Birger Møllers erindringsbog Godthåbsgade 10, 8000 Aarhus C, som drejede sig om forfatterens studietid på Det Lægevidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet. Nu foreligger endnu et erindringsbind fra Birger Møllers hånd, og også med Indtil videre er vi godt underholdt, når han beretter om de person(lighed)er, han mødte, da tiden var kommet til hans ansættelser på aarhusianske sygehuse.

Kommende erhvervelse: Arkitekt C.F. Møllers scrapbogssamling

Vi kan slet ikke vente med at meddele, at vi er blevet stillet i udsigt at få overdraget den omfangsrige samling af scrapbøger, som universitetsarkitekt C.F. Møller (1898-1988) efterlod sig. Vi har endnu ikke haft lejlighed til selv at studere bøgerne, men når dette er sket, håber vi at kunne hjemtage dette spændende materiale, der har fokus på Aarhus Universitet og rummer mange gode historier. (Foto herover v/ Tom Danielsen).


Nyerhvervelse: Løgnedetektor anno ca. 1970 fra Psykologisk Institut

Apparatet, hvis instrumentbræt vi ser herover, er for ganske nylig dukket op i forbindelse med oprydning i loftslokaler et sted på Aarhus Universitet og er efterfølgende blevet overdraget til den universitetshistoriske samling. Adskilligt tyder på, at apparatet - der populært kaldes en løgnedetektor - stammer fra Psykologisk Institut, hvor der i forbindelse med forskning i 1970'erne har været anvendt forskellige former for psykofysiologiske metoder.

Nyerhvervet adgangskort påbyder "hvid hue"

Måske har vi gået og troet, at det skyldtes de nyslåede studenters eget ønske, og at det var traditionen, og ikke et specificerende påklædningskrav fra universitetets side, der gjorde, at så godt som alle studenter op gennem 50'erne og 60'erne var iført hvid studenterhue ved de årlige immatrikulationsfester, men nu viser et nyerhvervet dokument, nemlig et adgangskort til immatrikulationsfesten i 1968, at den hvide hue - i hvert fald det år - var et 'ønske' fremsat af universitetet.

Læs Vejledning i det teologiske studium (1963)

Måske kan det synes at være en ret nørdet beskæftigelse at læse en bedaget Vejledning i det teologiske studium - hvilket er en noget mere omfattende sag end bare en 'studievejledning' - og det skal da også indrømmes, at læseren må tåle tørhed mellem snapsene, men de er der! F.eks. er det ( i dag) ganske underholdende at læse § 21 om "foredragets tydelighed og orden og sprogets rigtighed" i de alm. retsregler vedr. eksaminer ved danske universiteter.Arkiv for Nyt fra Universitetshistorien >     Udvalgte mærkedage 2019 >    Ønsker du at abonnere på NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN? Skriv til pl@au.dk