Aarhus Universitets segl

Moderate Studenter ved Aarhus Universitet

Moderate Studenter ved Aarhus Universitet blev oprettet i 1970 og fusionerede i 1999 med Studenterrådet ved Aarhus Universitet.

Ved organisationens 25-års jubilæum i 1995 udkom publikationen Oprør og forandring. Moderate Studenter 1970-1995.

Den blev udsendt i et oplag på 350, hvoraf formentlig kun få eksisterer i dag. Det er nu muligt at læse dens mange interessante artikler via link her på siden.

Når vi på denne måde 'genudgiver' en ikke længere eksisterende studenterorganisations jubilæumsskrift, sker det lettere tøvende, idet det desværre ikke har været muligt at komme i kontakt med samtlige bidragydere. Dog skal det på den anden side fremhæves, at et større antal tidligere medlemmer stærkt har opfordret os til at præsentere den lille bog, og at den samme kreds også har medvirket til at skønne over projektets legalitet.

Efter at Moderate Studenter var ophørt med at eksistere i 1999, blev organisationens arkiv overdraget til det daværende Universitetshistorisk Udvalg (siden 2012: AU Universitetshistorie). Omfang ca. 18 hyldemeter. Hertil kommer det billedarkiv, der samtidig overgik til Studenterrådet, men som senere også blev overdraget til Universitetshistorisk Udvalg/AU Universitetshistorie.