Aarhus Universitets segl

Oktober 2019

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (170)

Månedens billede: Luftangrebet på parkkollegierne 31. oktober 1944

Månedens billede er valgt, fordi det den 31. oktober 2019 er 75 år siden, Royal Air Force ved et præcisionsangreb lagde Gestapos hovedkvarter i studenterkollegierne i Universitetsparken i Aarhus i ruiner. Det har vi skrevet om mange gange, og billedet har vi vist endnu flere gange ... og dog! For det har hidtil kun været affotograferinger af gengivelser af billedet, vi har vist, men den udgave af billedet, vi præsenterer her, er et originalt foto, hvor detaljerne da også står relativt skarpt.

Arkivalier overdraget af fhv. institutleder

Lektor emeritus, dr.phil. og fhv. institutleder Anders Bøgh (Historisk Institut og Institut for Historie og Områdestudier) har i august 2019 overdraget en mængde forskelligartet materiale af omfang svarende til en fyldt flyttekasse. En større del af materialet har at gøre med Det 24. Nordiske Historikermøde 2001 i Aarhus (institutlederens papirer, VHS-videooptagelser, kassettebånd, elektroniske filer samt plakat og rapporter til mødet).

Nyerhvervet samling vedr. Århus Studenterrevy mv.

En righoldig samling er i sommeren 2019 overdraget af den mangeårige AU-ansatte og aktivist i Studenterrevyen Aase Sørensen. Den omfatter først og fremmest materiale vedr. Studenterrevyen (dvs. Århus Studenterrevy) fra perioden 1968-1985 (plus enkelte andre år) samt materiale med tilknytning til henholdsvis Studenterrådet og Studenterforeningen. Fra en plakat, der annoncerer for et arrangement i sidstnævnte forening, stammer udsnittet herover.


Ny bog om 100 års retsmedicin i Aarhus

Statsobducenturet for Nørrejylland rundede de første 100 år i 2016, hvilket er baggrunden for fremkomsten tidligere i år af Jakob Kehlets fængende bog om 100 års retsmedicin med udgangspunkt i Aarhus. Vi har med stor fornøjelse læst bogen, der giver en fin gennemgang af, hvad de typiske forbrydelser var gennem de enkelte årtier, men som unægtelig også er præget af irriterende gentagelser. Grundet tidnød har vi ikke selv udfærdiget nogen anmeldelse, men henviser til omtalen på AU's Newsroom.

Studiebesøg mhp. videnskabelig udgivelse af L. Hjelmslevs breve

Heidi McGhee, videnskabelig assistent ved afdeling for Nordisk Sprog og Litteratur på Institut for Kommunikation og Kultur har aflagt et tre dage langt studiebesøg, hvor hun har gennemgået arkivalier mv. vedr. Louis Hjelmslev, der var ansat som docent i lingvistik (sprogvidenskab) fra 1934 til 1937, og som blev Det Humanistiske Fakultets første dekan. Ærindet var dog ikke universitetshistorisk, men led i et projekt, hvis mål er at etablere en database, hvor al korrespondance til og fra Hjelmslev bliver samlet.

Fornemt materiale retur til giver mhp. aflevering til Rigsarkivet

En sjælden gang er der gennem det nu 30 år lange universitetshistoriske indsamlingsprojekt - et projekt hvis mål er at skabe et institutionelt 'lokalarkiv' til brug for fremtidige universitetshistorikere - sket det, at en instans ikke har haft fuldstændigt overblik over, hvad der hørte under de lovmæssigt afleveringspligtige grupper af arkivalier og derfor er kommet til at overdrage materiale, som rettelig burde afleveres til Rigsarkivet. Dette var tilfældet med de disputatsprotokoller, vi modtog i 2012.

 


NFU PLUS

 


Arkiv for Nyt fra Universitetshistorien >     Udvalgte mærkedage 2019 >    Ønsker du at abonnere på NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN? Skriv til pl@au.dk