Aarhus Universitets segl

Maj 2006

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (11)

Maj 2006: Månedens billede

Månedens billede stammer fra Vårfesten i Aarhus Universitets aula anno 1950. Klik her og se månedens billede.

Maj 2006: Vej- og gadeskilte: Steder med for- og/eller nutidig forbindelse til Aarhus Universitet

Universitetshistorisk Udvalg modtager ofte forespørgsler vedrørende vej- og gadenavne i Universitetsparken. Ikke mindst spørges der om, hvem de personer var, som gaderne er opkaldt efter. På bl.a. denne baggrund er der nu oprettet et afsnit på udvalgets hjemmeside, hvor man kan læse lidt om vejene og de personer, som de er opkaldt efter. Ikke blot veje og gader i eller ved Universitetsparken inddrages; det samme gælder gader, hvor der tidligere har været aktiviteter med nær forbindelse til universitetet. Se de nye sider med vej- og gadeskilte.

Maj 2006: Profil på sprogforskeren Karl Verner (1846-1896)

Det er i år 160 år siden, at den kendte sprogforsker Karl Verner kom til verden i Århus, og samtidig er det 110 år siden, at han igen forlod den. I forbindelse med udarbejdelsen af det umiddelbart ovenfor nævnte punkt vedrørende vej- og gadeskilte ved universitetet viste der sig behov for at etablere en profil/web-udstilling vedrørende Karl Verner. For skønt Verner var afgået ved døden mere end tre årtier før oprettelsen af Aarhus Universitet, har universitetet unægtelig et ganske særligt forhold til ham. Læs mere om Karl Verner og om billedhuggeren Knud Nellemoses keramiske portætrelief af ham.

Maj 2006: "Sådan gik det til dengang farfar havde huen på"

I nyeste nummer af Studenterrådets blad Delfinen (maj-juni 2006) ses på side 26 resultatet af den afgående kulturredaktørs besøg hos Universitetshistorisk Udvalg. Under overskriften "Sådan gik det til dengang farfar havde huen på" leveres en løst spadserende gennemgang af universitetets historie krydret med ikke mindst udtalelser fra studerende, der gik på universitetet for mere end tres år siden. Artiklen er illustreret med billedmateriale fra udvalgets samlinger.

Maj 2006: Forårsbilleder fra Marselis Tværvej 4

I bygningen på ovennævnte adresse har en afdeling af Statsamtet pt. til huse. Inden da var det militæret, der rådede over ejendommen. Fra 1915, hvor huset blev opført, fungerede det som klinik (privathospital) for øjenlæge E. Lindgren. Men fra 1928 og frem til årsskiftet 1946/1947 var det Universitets-Samvirket, der drev institutionen Marselisborg Studentergaard i bygningen - dvs. det første studenterkollegium ved Aarhus Universitet. I "Nyt fra Universitetshistorien (9)" fra marts 2006 henledte vi opmærksomheden på den nye web-udstilling om Marselisborg Studentergaard her på udvalgets hjemmeside og har nu fornøjelsen desuden at kunne præsentere en billedserie, der viser, hvordan stedet - bygningen, studenterlinden og haven - tager sig ud i maj måned 2006. Se de 23 nye billeder her - og husk at klikke på hvert af billederne for at få de efterfølgende frem.

Maj 2006: En stud.mag.s bryllupsregnskab anno 1936

Når Universitetshistorisk Udvalg modtager materiale fra tidligere studerende, er der ofte tale om ting, som - hvad angår genre, kategori og form - er ganske velkendte. Det kan fx være fotografier, sange eller regnskaber. Hvad sidstnævnte kategori angår, har vi modtaget et antal enkeltstuderendes regnskaber vedr. deres daglige økonomi i studietiden. Men et stærkt detaljeret studenterbryllupsregnskab - oven i købet med angivelse af såvel fikserede som reale priser - har vi godt nok ikke set tidligere. Men det har vi nu, nemlig takket være fru Elise Jørgensen (f. 1912), Virum, som har foræret os et sådant regnskab. Elise Jørgensen er enke efter cand.mag., direktør Henry Jørgensen (1912-2000), som studerede ved Aarhus Universitet 1931-1938 og er ophavsmand til regnskabsopstillingen. Elise og Henry Jørgensens bryllup fandt sted 1. februar 1936 - altså for lidt over 70 år siden. Se bryllupsregnskabet anno 1936 - i meget stor gengivelse, således at man kan studere det i detaljer.

(Henry Jørgensen har selv tidligere overdraget udvalget en unik ting, nemlig en hyldestadresse til en professor, som forlod Aarhus Universitet i 1938 og flyttede til København).

Maj 2006: Studier i datalogiens historie i Århus

Maibritt Kerner, ekstern specialestuderende ved Steno Instituttet, har i foråret aflagt en række studiebesøg hos Universitetshistorisk Udvalg. Maibritt Kerner, der skriver speciale om datalogiens historie i Århus, ses her i maj 2006 i udvalgets arkiv i Forskerparken. Ikke mindst afdøde professor Svend Bundgaards efterladte papirer har interesse i forbindelse med de datalogihistoriske studier. Svend Bundgaard s arkiv er i det hele taget det meste besøgte i Universitetshistorisk Udvalgs samling.

Maj 2006: Et væld af nye portrætter og lydklip i persongalleriet

Portrætgalleriet er meget mere end blot et billedgalleri. Der berettes om personerne, og de beretter også selv - hør de mange lydklip i galleriet! En større mængde af personer er kommet til, siden vi sidst henledte opmærksomheden på persongalleriet. Se og hør fx professorerne Peter Skautrup, Halfdan Siiger og Olaf Pedersen. Religionshistorikeren Halfdan Siiger fortæller bl.a. om, hvordan det gik til, at Aarhus Universitet erhvervede sig villaen på Paludan Müllers Vej 17, og videnskabshistorikeren Olaf Pedersen - kendt fra "Spørg Århus" og drivende kraft bag oprettelsen af Steno Museet - gør grundigt rede for baggrunden for oprettelsen af netop Steno Museet, Danmarks Videnskabshistoriske Museum. Gå til personafdelingen i galleriet eller direkte til Peter Skautrup, Halfdan Siiger eller Olaf Pedersen. Eller hør retsmedicineren Jørgen Brems Dalgaard fortælle om de indtryk han fik, da han påbegyndte medicinstudiet ved Aarhus Universitet i 1936. Og apropos dette årstal: Netop i 1936 blev Henning Henningsen kandidat - den tredje fra Aarhus Universitet overhovedet; hør fhv. museumsdirektør, dr.phil. Henning Henningsen fortælle om sine overvejelser i 1930 angående valg af studiested. Der er også mulighed for samme sted at høre Henning Henningsen fortælle lidt om, hvordan det foregik, når universitetets allerførst ansatte professor - Kort K. Kortsen - holdt "salon" for studenterne. Man kan også høre Henningsen fortælle om studenternes brug af "lapsestok" - en uundværlig rekvisit for 1930'ernes mandlige studenter. Som noget nyt er der nu også mulighed for at høre direktør, cand.mag. Henry Jørgensen fortælle om forholdene i Teknisk Skole, hvor universitetets undervisning fandt sted 1928-1933. Alle lydklippene stammer fra optagelser i Universitetshistorisk Udvalgs arkiv.