Aarhus Universitets segl

Ankomst til frokost på Ydernæs (3)

Yderst til venstre oppe på Villa Ydernæs' trappe ses fhv. kongelig borgmester Ernst Drechsel, en af universitetskampens betydeligste kræfter. Hvem han hilser på, er ikke lige til at afgøre - er det Victor Albeck, som det hævdes på udklippet herunder? - men personen umiddelbart til højre for ham - dvs. til venstre på billedet - skulle være professor H.M. Hansen, KU. Forrest, med stok og med ryggen mod fotografen ses skoledirektør Chr. Buur, og herren med lav hat umiddelbart til højre for ham er Hakon Lund, der netop var blevet ansat som professor i kemi i Aarhus. Stående på nederste trin har vi formentlig rektor for Katedralskolen i Århus, L. Christiansen, også kaldet "Vuppe". Herren, han hilser på, kan enten være en ministeriel embedsmand eller - frisuren peger i den retning - professor Erik Arup, der sammen med professor Knud Faber hørte til de betydeligste af den århusianske universitetskamps støtter i København. (Foto E.A. Ebbesen. Billedet tilhører Universitetshistorisk Udvalg) .