Aarhus Universitets segl

Forslag anno 1940 til Hovedbygningens indgangsparti

Udsnit af arkitekttegning 1940 ved C.F. Møller i Universitetshistorisk Udvalgs samlinger.

Over det nyklassicistiske indgangspartis piller troner Athene, Visdommens Gudinde. Det fremgår ikke af det bevarede materiale, hvorledes figuren mere detaljeret tænktes udført - om det skulle være som keramisk relief, murmaleri, fritstående skulptur eller marmorrelief. Måske sidstnævnte form er mest sandsynlig - se den århusianske figur ved siden af den romerske. (På det postkort fra Rom, som efter alt at dømme blev vist til C.F. Møller, ses - hævet på en sokkel over det centrale vandbassin foran universitetsbygningen - ingen anden end Minerva, som var romernes udgave af Visdommens Gudinde).

Visionen realiseredes ikke, men Visdommens Gudinde fik alligevel en plads i forbindelse med bygningen, nemlig i det tilknyttede Store Auditorium (Disputatsauditoriet).