Aarhus Universitets segl

Fra Det økonomiske og juridiske Fakultets protokol 15/11 1959

Det kan undre, at Det økonomiske og juridiske Fakultet skulle tage stilling til dette spørgsmål, men formentlig har samtlige fakulteter skullet udtale sig om Globs forslag. (Scanning hos Universitetshistorisk Udvalg. Protokollen befinder sig i Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg).