Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Naturhistorisk Museum indtil ca. 1941

Læssøesgades Skole blev indviet i april 1921, og allerede samme år flyttede Naturhistorisk Museum ind på etagen oppe under taget. Dén ret beskedne naturhistoriske samling, som fandtes i byen før 1919 blev nævnte år og op gennem 1920'erne suppleret ganske kraftigt med henblik på, at der kunne henvises til samlingen som egnet til studiebrug for et kommende universitets naturhistorikere. Samlingen fremkom ikke mindst takket være økonomiske donationer fra direktør Fred. Lausen, Aarhus Oliefabrik, som muliggjorde udenlandske anskaffelser i rigt mål, og konkret indsamlede genstande fra Hans Hartvig Seedorff Pedersens jordrundrejser - for nu blot at nævne to kilder. (Fotograf ukendt. Billedet gengivet efter Aarhus gennem Tiderne). Klik og forstør.
Den naturhistoriske samling /Naturhistorisk Museum oppe under taget i Læssøesgades Skole udgjorde et betydeligt universitetsaktiv for byen, da man under 1920'ernes universitetskamp skulle overbevise regeringen og Københavns Universitet om, at Aarhus ville være bedre som hjemsted for et kommende universitet end Viborg, Kolding eller Sønderborg. Her ses i 1932 lærer V. Sigfred Knudsen i samlingens fjedrede afdeling. (Foto Fredslund Andersen. original i Århus Kommunes Biblioteker, Lokalhistorisk Samling). Klik og forstør.
Læssøesgades Skole. Foto Universitetshistorisk Udvalg 2. marts 2011.
Foto Universitetshistorisk Udvalg 2. marts 2011.