Aarhus Universitets segl

Strandvejen

På Strandvejen i Århus boede flere af universitetets solideste støtter 

(Foto Universitetshistorisk Udvalg juni 2009).

På Strandvejen i Århus havde flere af universitetets største og solideste støtter deres adresser. Det gjaldt grosserer Chr. G. Filtenborg (1852-1919), der testamentarisk donerede en million kroner til det kommende universitet, og det gjaldt Frederik Lausen (1866-1959), der var direktør for Aarhus Oliefabrik og finansierede anskaffelsen i udlandet af de præparater, som kom til at danne grundstammen i Naturhistorisk Museum, og sidst - men ikke mindst - gjaldt det for landsretssagfører Carl Holst-Knudsen, der sad i Aarhus Universitets bestyrelse fra 1928 til 1956, heraf de sidste 23 år som formand.

Og så må vi ikke glemme, at Filtenborgs villa i 1923 var med i byrådets overvejelser om, hvor i Århus man fysisk kunne placere et kommende universitet.


Flere vej- og gadeskilte med relation til Aarhus Universitet