Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mindetavle over Erik Buch Andersen

Foto 16. juni 2016 v/ AU Universitetshistorie
Klip fra Aarhus Universitets årsberetning for det akademiske år 1937/1938 - dvs. efterår 1937 og forår 1938

Læs mere om de tre personer, som - ud over Erik Buch Andersen - nævnes i årsberetningens reportage fra mindehøjtideligheden:

Når man ved Aarhus Universitet ønskede at bevare erindringen om Erik Buch Andersen (1892-1937) i form af en mindetavle, skyldtes det naturligvis – som det hedder på mindetavlen – at han ”indrettede og ledede Aarhus Universitets fysiske Institut”, men at han døde som kun 45-årig, og mens han beklædte rektorposten, kan også have spillet ind, ligesom den kendsgerning, at det var første gang, at Lærerforsamlingen ved Aarhus Universitet oplevede, at en kollega afgik ved døden. På billedet ses Erik Buch Andersen med rektorkæden på talerstolen i universitetets dengang største auditorium (i nuværende Bygning 1343) i 1936. Ukendt fotograf.

Af hosstående klip fra årsberetningen 1937/1938 forstås det, at mindetavlen oprindelig var anbragt "over Døren ind til det fysiske Institut". Da Det fysiske Institut (som det hed) flyttede ud af universitetets først opførte bygning (det var Bygning 1340, som var blevet indviet i 1933) og over på Galgebakken ved Ny Munkegade, hvor en ny institutbygning (Bygning 1525) blev taget i brug i årene 1973 til 1975, blev mindetavlen taget med og ophængt der.