Aarhus Universitets segl

Folmer Andersen: "Det første studieår i Aarhus" (1929)

Folmer Andersen (1907-1997) var blandt de først indskrevne studenter ved Universitetsundervisningen i Jylland, som indledte sin virksomhed i 1928.

Folmer Andersen berettede i sommeren året efter i Aarhusianerbladet Arosia om det første studieår, dvs. det akademiske år 1928/1929 (efterårssemestret 1928 og forårssemestret 1929).

Folmer Andersens beretning blev i 1970 optaget i Århus Byhistoriske Udvalgs publikation Da det var nyt i Århus (redigeret af Ole Degn), hvorfra den gengives her: