Aarhus Universitets segl

Folmer Andersen (1907-1997)

Stud. mag. Folmer Andersen oprettede bladet Den jydske Akademiker i 1929 og var selv redaktør af det frem til 1935, hvor redaktionen overgik til Studenterrådet. Senere vekslede det mellem, at Studenterrådet og Studenterforeningen forestod redaktionen af bladet, der ophørte med at eksistere i midten af 1950'erne.  

eller læs, hvad Folmer Andersen (FA)  udtalte:

FA: Jeg var selv med ved sådan en slags bladudgivelse i starten. Det første hed Minerva, og det blev oprettet i samarbejde med et københavnsk blad, Den akademiske Borger; også det blad fik stor støtte og hjælp fra forskellige folk, når man bad om det, især overlæge Albeck, men også mange andre. Men da der så var gået et år, opdagede jeg, at det var svært at samarbejde med bladet i København, især økonomisk, og så afbrød jeg samarbejdet, og samme år var det, jeg fandt på at starte Den jydske Akademiker, og det fik jo da en længere varighed end de andre.

INTERVIEWEREN: Hvilket årstal var det?

FA: - '29.

INTERVIEWEREN: Hvordan fungerede bladet? Var det simpelthen studenternes organ i Jylland, eller ...?

FA: Det kan man jo godt kalde det. Det var selvfølgelig et rent privat foretagende her. Jeg havde fået hjælp til det og tegnet så og så mange annoncer, og dermed vil jeg også sige, at forretningsfolk og ... ja, ikke bare boghandlere og mange andre virksomheder, og banker og ... de averterede også for at støtte bladet, så jeg fik meget støtte de første par år der, til det sådan havde ... lad os sige: fået fast grund under fødderne. Og jeg havde selv med det at gøre til 1935. Da var jeg jo selv færdig med mine studier her, så overgik det til Studenterrådet her i byen.